İmam Ebû Hanîfe

Ebu Hanife Müdafaası - İhsan Şenocak

Ebu Hanife Müdafaası

Oryantalistler ve onlardan etkilenen Modernist Müslümanların fıkıh bağlamında oluşturdukları şüpheler daha çok Ebu Hanife (r.a.) etrafında şekillenmektedir. Çünkü O (r.a.), hem bütün müçtehitlere nispetle “İmam-ı Azam/En büyük imam” hem de ümmetin üçte ikisinin içtihatlarını taklit ettiği mutlak bir müçtehittir.

Hayzuran Dirilişe Üs Olacak - İhsan Şenocak

Hayzuran Dirilişe Üs Olacak

Hayzuran yani o tertemiz toprak, ümmetin diriliş üssü, küfrün ise mezarı olacak.

Ebu Hanife Münazaraları - İhsan Şenocak

Ebû Hanîfe Münazaraları

Ömrünü İslami ilimlerin tedvin ve tertibine adayan Ebu Hanife (r.a.) kelamdan fıkha, hadisten tefsire kadar hemen her alanda çok sayıda münazaraya katıldı.

Bütün Zamanların Müctehidi Ebu Hanife

Ebu Hanife (r.a.), âlim sahabiler tarafından ilimle doldurulan Kûfe’de hicretten 80 yıl sonra dünyaya geldi. Ne var ki Onun doğduğu şehir ilk kurulduğu andaki safiyetini yitirmişti.