KategoriKur’ân Tasavvuru

حركة القرآنيين في ميزان القرآن الكريم

ح

الكنيسة‭ ‬على‭ ‬مرِّ‭ ‬العصور‭ ‬والدُّهور‭ ‬حاربت‭ ‬الرَّسول‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬بكلِّ‭ ‬ما‭ ‬أُوتِيَتْ‭ ‬مِن‭ ‬قوَّةٍ‭ ‬وخُبثٍ،‭ ‬ولفَّقتْ‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭ ‬كلَّ‭ ‬الأكاذيب‭ ‬والأباطيل‭ ‬ثمَّ‭ ‬أظهرتها‭ ‬بلبوس‭ ‬الحقِّ،‭ ‬وقامتْ‭ ‬بعدَ‭ ‬ذلك‭ ‬بتدريس‭ ‬هذه‭ ‬الأباطيل‭ ‬التي‭ ‬لفقتها‭ ‬حول‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬في‭ ‬مدارسها‭ ‬وأسندتْ‭ ‬إلى‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬صلى‭...

Hâlâ M.İslamoğlu’na Muhabbeti Olan Kardeşlerim! Allah Rızası için bu yazıyı sonuna kadar okuyun.

H

“Kur’ân Müslümanları” adını alarak kendilerine kutsal bir hüviyet kazandırdıklarını düşünen Kur’âniyyûn hareketi, zuhûrundan günümüze kadar ‘‘Kur’ân’la, Kur’ân-ı Kerim’e karşı direnen müslümanlar topluluğu’’ olarak anılmışlardır. Kuşatma Kur’ân Müslümanları’nın reddettiği mevzulara Allah Rasûlü bağlamında bakıldığında her birinin Peygamber-i Ekber’in itibarsızlaştırılmasına yönelik hamleler...

GÜLENİZMİN SAHTELİĞİ, MEHDİLİĞİN İNKARINA GEREKÇE OLABİLİR Mİ?!

G

Günün gecesi var diye gündüzüne karşı çıkmak, yaşı da kurunun yanında yakmaktır. Ne var ki, tarihi süreç içerisinde geceye bakarak gündüze kara çalınmış, kurunun yanında yaş da yanmıştır. Bu günlerde, tam da bu süreci yaşıyoruz. Yanlışlar doğruya “emsal” olmuş, yüz yıldır hocaya, hacıya, tekkeye, medreseye saldırmayı varoluşunun gereği görenler, “cemaat” adını kullanan bir fitne yapılanmasından...

Anlama Risalesi

A

Kur’an-ı Kerim’in ne kadar anlaşıldığı, anlaşılmayan noktaları varsa bunların anlaşılması için çağdaş anlam bilimden istifade edilip edilemeyeceği mevzuu bu gün için hayati bir önem arz etmektedir.

Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı

Y

İslam coğrafyasının daimi krizler yaşamasına sebep olan bu yanlış anlama geleneğinin arka planında birçok neden vardır. Her şeyden önce insanlar farklı “niyet”, “teakkul” ve “tefakkuh”a sahiptirler. Herkes kapasitesine göre hakikatten pay alır.

Yakın Dönem Tefsir Telakkileri

Y

Yakın dönemde neşvünema eden tefsir telakkilerinin bir kısmı “Kur’an ilimleri”ni referans kabul ederken, bir kısmı da bütünüyle reddetmektedir. Bu yüzden yakın dönem tefsir telakkileri klasik dönem tefsirlerine uzaklık itibariyle farklı konumdadırlar.

İhsan Şenocak

İhsan Şenocak

Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi ’nin ve İFAM‘ın aylık olarak arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية” dergisini genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarımız