Münazarat

Selefi ile Taklit ve Mezhepler Üzerine - İhsan Şenocak

Selefi ile Taklit ve Mezhepler Üzerine

Bildiğim kadarıyla ticaretle de ilgileniyorsun. Taklidi reddeden bir Selefî olarak niçin yaptığın akitlerin meşruiyetiyle alakalı delilleri araştırmadın? (Görsel temsilidir.)

Münazara: Sahabe Müdafaası - İhsan Şenocak

Sahabe Müdafaası

Hâdiselere bu zaviyeden bakan ve anlamamada ısrar eden mağrur Şii Molla’ya, İslam’ın hakikatini bildirmek haktan öte bir vazife olmuştu. Fakat münazaranın ilmi usuller çerçevesinde cereyan edebilmesi için bir takım esaslar tayin etmek gerekliydi.