Selefîlik

İbn Teymiyye ’nin İtikadî Görüşleri - İhsan Şenocak

İbn Teymiyye’nin İtikadî Görüşleri

İslam düşünce tarihinde leh ve aleyhinde en fazla konuşulan isimlerin başında Takiyyuddin İbn Teymiyye (v. 728/1328) gelmektedir. 661/1263 yılında Harran’da doğan İbn Teymiyye, Hanbeli mezhebinin güçlü âlimlerini içerisinde barındıran bir aileye mensuptur.

Selefilik Neyin Devamı - İhsan Şenocak

Selefîlik Neyin Devamı

Selefilerin mezhepleri devre dışı bırakarak selefe ulaşma gayretleri ise hem sahih senet sistemine engel teşkil etmekte, hem de onların oluşmasını gerekli kılan unsurlara karşı Müslümanları savunmasız bir konuma getirmektedir.

Çağdaş Selefilik ve Kutlu Doğum - İhsan Şenocak

Çağdaş Selefilik ve Kutlu Doğum

Mevlid etrafında yapılan tartışmalar çağdaş selefiliğin, var oluşunu inkârı üzerine bina ettiği “tevessül” gibi konuları dahi geride bırakmıştır.