Etiket: Arap Dili

İmam Muhammed Zahid Kevseri - İhsan Şenocak

İmam Zâhid ve Kevserî

Kevserî “Âlimler peygamberlerin varisleridir” hadis-i şerifinin şahsında gerçek olduğu bir âlimdi. O, bu veraseti, kendisiyle iftihar edeceği ve insanlara karşı gururlanacağı bir şeref olarak görmüyordu.

Kelam-ı Kadimi’in Anlam Haritası - İhsan Şenocak

Kelam-ı Kadimi’in Anlam Haritası

Bu farklılığı besleyen temel nedenleri dikkate alarak Kelam’ı Kadim’in anlam haritasını belirlemek anlamanın meşru ölçüler dâhilinde sürdürülmesine katkıda bulunacaktır.