Etiket: Batı

Amerikan-İngiliz Çağı Kapanıyor - İhsan Şenocak

Amerikan-İngiliz Çağı Kapanıyor

İngiliz-Amerikan Kışlasının Resmi Elbisesi: Jeans. Batı dünyayı kendine göre planladı. Yolları, yöntemleri, tedrisatı, yaşam tarzını o tayin etti.

Somali İçin İnsanlığa Medeniyet Aşısı - İhsan Şenocak

Somali İçin İnsanlığa Medeniyet Aşısı

Batı’nın madde ve manasını sömürdüğü Somali’de açlıktan yavrusunu kaybeden annenin imdat çığlıklarını o irade duyacak; rical-i devlete medeniyet aşısını o irade yapacaktır.

Misk Yaralanınca da Güzeldir - İhsan Şenocak

Misk Yaralanınca da Güzeldir

Ashabın Allah Resulü ile olan münasebeti sonraki kuşaklar üzerinde de derin izler bıraktı. Herkes, bulunduğu konumda O’nun (s.a.v.) hatırasına sahip çıktı. Efendimiz’in (s.a.v.) hukukunu ihlal çerçevesinde nükseden saldırılara en etkili cevabı ulema verdi.

İman ve Fikir Atlasımızın Büyük Muzdaribi: Mehmed Akif Ersoy - İhsan Şenocak

İman ve Fikir Atlasımızın Büyük Muzdaribi: Mehmed Akif

Akif, meal çalışmasının dini tahrif etme faaliyetinde vasıta yapılacağını anlayınca eserini bir şekilde imha etti. Bu ameliyesiyle devrin Diyanet İşleri Reisi Rıfat Börekçi’nin şu meyandaki ifadelerine alet olmamış oldu: “… Kur’an-ı Kerim’in tercemesinden sonra, namazlarda kıraaat Türkçe olarak eda edilecektir.’’

Ateşten Denizleri Mumdan Gemilerle Geçmek - İhsan Şenocak

Ateşten Denizleri Mumdan Gemilerle Geçmek

İslam, değişmeyen/değiştirilemeyen, ilahi koruma altında olan tek dindir. Eğer böyle olmasaydı, nurunu söndürmek için başvurmadık hile ve yapışmadık sebep bırakmayan şer güçlere karşı ayakta duramazdı.

Modern Zamanda İslam'i Bilincin İnşası - İhsan Şenocak

Modern Zamanda İslami Bilincin İnşası

İslam; önce imandır, sonra tefekkürdür, aksiyondur ve netice itibariyle dava şuurudur. Yani önce iman edeceksin, teslim olacaksın; sonra o teslimiyeti tezekkür edeceksin, ardından ameliye devresi başlayacaktır. Felsefeyle burada ayrılır İslam.