Etiket: Dernekler

Kadın, Cami ve Özgürlük - İhsan Şenocak

Kadın, Cami ve Özgürlük

“Kadın kadındır.” diyen İslam, bugün kadın haklarından bahseden modernizmden çok daha kıdemlidir.