Etiket: Habbab

Derkenar - İhsan Şenocak

Derkenar

İşte o zaman bütün dünya “Hak geldi ve batıl zail oldu.” ayetinin yeniden tecelligâhı olacak ve adaletle dolacaktır.