Etiket: Hurafeler

Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı - İhsan Şenocak

Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı

İslam coğrafyasının daimi krizler yaşamasına sebep olan bu yanlış anlama geleneğinin arka planında birçok neden vardır. Her şeyden önce insanlar farklı “niyet”, “teakkul” ve “tefakkuh”a sahiptirler. Herkes kapasitesine göre hakikatten pay alır.

Batı Başkentlerinde Gazzali'nin Çocukları - İhsan Şenocak

Batı Başkentlerinde Gazzâlî’nin Çocukları

Gazzâlî hâla bütün ihtişamıyla “istikâmet üzere” hem aklın, hem de ruhun kapısının nasıl açılacağı, onlardaki sırlara nasıl varılacağını göstermekte.