Etiket: İbn Sebe

Ateşten Denizleri Mumdan Gemilerle Geçmek - İhsan Şenocak

Ateşten Denizleri Mumdan Gemilerle Geçmek

İslam, değişmeyen/değiştirilemeyen, ilahi koruma altında olan tek dindir. Eğer böyle olmasaydı, nurunu söndürmek için başvurmadık hile ve yapışmadık sebep bırakmayan şer güçlere karşı ayakta duramazdı.