Etiket: Kazanma Azmi

İslam İktisat Doktrini Üzerinde Mülahazalar - İhsan Şenocak

İslam İktisat Doktrini Üzerinde Mülahazalar

Kur’an ve Sünnet’in belirlediği iktisat ilkeleri ilk uygulanma imkânını Medine’de bulmuştur. İlkeler zamanla kurumsal kimlik kazanmış ve İslam iktisat doktrini ortaya çıkmıştır.