Etiket: Kur’an ve Sünnet

Küfrün İslam’ı Çökertme Planı - İhsan Şenocak

Küfrün İslam’ı Çökertme Planı

Şimdilerde ise tarihselcilik belası ile Kur’an’ı Kerim buharlaştırılmak isteniyor. Kurgusu oryantalizme ait olan İslam’ı çökertme planı Tanzimat’tan günümüze kadar bu şekilde sahnelendi.