Etiket: Kutlu Doğum

Çağdaş Selefilik ve Kutlu Doğum - İhsan Şenocak

Çağdaş Selefilik ve Kutlu Doğum

Mevlid etrafında yapılan tartışmalar çağdaş selefiliğin, var oluşunu inkârı üzerine bina ettiği “tevessül” gibi konuları dahi geride bırakmıştır.