Etiket: Münara

Ebu Hanife Münazaraları - İhsan Şenocak

Ebû Hanîfe Münazaraları

Ömrünü İslami ilimlerin tedvin ve tertibine adayan Ebu Hanife (r.a.) kelamdan fıkha, hadisten tefsire kadar hemen her alanda çok sayıda münazaraya katıldı.