Etiket: Selefin Akidesi

Selefilik Neyin Devamı - İhsan Şenocak

Selefîlik Neyin Devamı

Selefilerin mezhepleri devre dışı bırakarak selefe ulaşma gayretleri ise hem sahih senet sistemine engel teşkil etmekte, hem de onların oluşmasını gerekli kılan unsurlara karşı Müslümanları savunmasız bir konuma getirmektedir.