Etiket: Süleyman Şah

Ebedi Hadımu’l Harameyniniz - İhsan Şenocak

Ebedi Hadımu’l Harameyniniz

Lider oldun, padişah oldun. Şam’da, Bağdat’ta, Mekke’de, Medine’de hutbe okuttun. Fakat ne Haccac gibi zalim ne Me’mun gibi hakim oldun.