Tenbihat

Amerikan-İngiliz Çağı Kapanıyor - İhsan Şenocak

Amerikan-İngiliz Çağı Kapanıyor

İngiliz-Amerikan Kışlasının Resmi Elbisesi: Jeans. Batı dünyayı kendine göre planladı. Yolları, yöntemleri, tedrisatı, yaşam tarzını o tayin etti.

Müslüman Burjuva Masalının Sonuna Doğru - İhsan Şenocak

Müslüman Burjuva Masalının Sonuna Doğru

Bugün İslam coğrafyasının en önemli sorunu, İslam’ı “çağa uyumlu bir ahlak nizamı” olarak gören Müslüman burjuvanın, onu hayatın içinden koparan indirgeyici bakışıdır.

Batı ’nın İslam’i Yok Etme Projesi - İhsan Şenocak

Batı’nın İslam’i Yok Etme Projesi

Hampher, Batı’nın Müslümanlar aleyhinde kurguladığı yalanları tahlil ederken bir an yaptıklarından pişmanlık duymaya başlar.

Tenbihat; İslam ve Modernizm - İhsan Şenocak

İslam ve Modernizm

Vahiy her defasında akla galip gelmesine rağmen “akıl” inadına “münkir” olmaya devam etmiştir.