HZ. AİŞE (r.anha) ALLAH RASÛLÜ (s.a.v) İLE KAÇ YAŞINDA EVLENDİ?

HZ. AİŞE (r.anha) ALLAH RASÛLÜ (s.a.v) İLE KAÇ YAŞINDA EVLENDİ?

En azılı İslâm düşmanları gibi, eserinin en çok satan kitaplar listesinde olmasını arzulayan yazarlar da Hz. Âişe üzerinden hedeflerine ulaşmaya çalışmıştır. Oryantalist çalışmalar başlığı altında toplayabileceğimiz bu eserlerin sahipleri, daha çok Allah Rasûlü’nün ﷺ Hz. Âişe ile erken yaşta evlenmesi mevzuu üzerinden İslâm’a saldırmış; kazdıkları şüphe kuyularına çektikleri insanların imanlarıyla oynamışlardır.

Kureyş, Allah Rasûlü’nün ﷺ her attığı adımı, her sözü yakından takip eder; insanların anlamakta zorlanacağı bir mesele ya da bir zelle bulsa, habbeyi kubbe yaparak İslâm’a saldırırdı. Fakat Allah Rasûlü’nün ﷺ Hz. Âişe ile izdivacını sıradan bir hâdise olarak görmüş, bu izdivaçla alakalı menfi manada hiçbir şey söylememişlerdir. Eğer Kureyş bu evlilikte bir istismar görmüş olsaydı, mutlaka konuşacak, “Bizi hakkaniyete çağıran Muhammed’in yaptığına bakın!” diyecekti; lakin demedi, diyemedi. Bu hususta onlardan tek satırlık bir tenkit nakledilmedi. Çünkü Allah Rasûlü’nün ﷺ Hz. Âişe ile izdivacı, Hicaz örfünde çok normal bir hâdiseydi.

Ayrıca bu izdivaç, Allah Rasûlü’nün ﷺ doğrudan talebiyle olmamış; Hz. Hatîce’nin vefatından sonra uzun zaman altı çocuğa hem annelik, hem de babalık yapmasına şahit olan yakınları yeni bir izdivaç noktasında O’na telkinde bulunmuş, bu bağlamda Havle Binti Hakîm (Ümm-u Şerîk) de Hz. Âişe ile evlenmesini teklif etmiştir.

Allah Rasûlü, ﷺ Hz. Âişe tarafına evlilik teklifi götürdüğünde, Hz. Âişe çoktan evlenecek çağa gelmişti. Zira, muteber siyer kitaplarında da belirtildiğine göre Hz. Âişe Allah Rasûlü’nden ﷺ önce Cübeyr b. Mut’im ile nişanlanmıştı.

O günkü örfte bir kızın evlilik çağına gelip gelmediği takvimle değil, fiziksel gelişimle takdir edilirdi. Cahiliyye’de de evlilik için bizzat kızın fiziki durumuna bakılırdı. Havle, Hz. Âişe’de bu gelişimi gördüğünden dolayı Allah Rasûlü’ne ﷺ onunla evlenmeyi teklif etmişti. Çünkü Hz. Âişe o yıllarda çocukluk dönemini geride bırakmış, Mekke örfüne göre evlenecek kızlar arasına girmişti.

Örfler asırdan asra olduğu gibi, bölgeden bölgeye de değişir. 50-60 yıl önce Anadolu’da kızların evlenme yaşı 15-16 iken bugün üniversite okuyan kızlarda bu ortalama 25-26’ya yükselmiştir. Ayrıca bilinmelidir ki, sıcak iklimlerde kız çocuklarının gelişimi, soğuk memleketlere göre daha erken olmaktadır.[1]

* * *

[1] Bkz: Merkezu’t-Tenvîri’l-İslâmî, Redd-ü İftirââti’l-Münessırîn Havle’l-İslâm, s.86-87, Kahire, 2008.

İlgili Makaleler