EY AHLAK YOBAZLARI! HÜRRİYET YAZARININ KAYINVALİDE-DAMAT FETVASI’NA DAİR NE BUYURURSUNUZ?!!

EY AHLAK YOBAZLARI! HÜRRİYET YAZARININ KAYINVALİDE-DAMAT FETVASI’NA DAİR NE BUYURURSUNUZ?!!

Bir tecavüz vakası mahkemeye intikal ettiğinde hakim,  “Ben böyle sefil bir davaya bakmam” derse, sadece vazifesini ihlal etmez aynı zamanda ırz ve namus düşmanlarını da cesaretlendirir. Bu yüzden en sefil adamların, en bayağı davaları dahi mahkemelerde karara bağlanır. Adliye Sarayları’nın arşivlerinde, yakınları tarafından tecavüze uğrayan şu kadar mağdur insanın davası vardır. Hal böyleyken, biri kalkar da, bu davalara bakan hakimleri, “niçin namussuzlara dair hüküm verdiniz?” diye sorgularsa, o cemiyette yaşayan ırz ve namus düşmanlarının sefalet yolu sonuna kadar açılır.

İmam-ı A’zam(r.a.), otuz yıllık (h. 130-150) ictihad hayatında seksen üç bin meselede fetva vermiştir. Onlardan biri de hürmet-i musahara bağlamında -kendisine intikal eden- kayınvalide ve damatla alakalı husustur. Fetvaya göre, taraflardan birinde, diğerine karşı bir alaka olması muhtemelse, ihtiyaten damat, kayınvalidenin elini öpmemelidir.

Dört yıl önce sorulan bir soru üzerine İmam-ı A’zam’ın fetvasını nakleden bir müslüman hakkında en sefil ifadeleri kullanan Ahlak Yobazları, bu halleriyle tecavüz davasına bakan hakime kin ve nefret kusarak mütecavizleri cesaretlendiren namus yobazlarından farksızdır. Oysa ırz düşmanlarının önünü açan bir haber anlayışıyla mevzuyu çarpıtan malum gazetelerin arşivleri, hadisenin örnekleriyle doludur. Nitekim içlerinden birisi zahmet buyurup da arama motoruna “kayınvalide, damat ilişkisi” yazsaydı ilk sayfada HÜRRİYET Gazetesi’nin bir kadın yazarının, damadın dilinden hadiseyi bütün rezaleti ve fecaatiyle anlatan yazısıyla karşılaşırdı. Ne var ki hiç bir yerde HÜRRİYET yazarıyla ya da üslubuyla alakalı tek kelimelik bir tenkit göremezsiniz. Çünkü, HÜRRİYET yazarının hadiseyi bütün rezaletiyle anlatması, on yaşındaki kız çocuklarını daha fazla reyting kazanmak için ekranlarda teşhir edenlere göre normaldir. Ne var ki mevzu İslam olunca -bu istisnaî ve önleyici hükmün sorusunu insanların midelerini bulandırmamak için hiç zikretmeden -mücerret ifadelerle sadece ilgili fetvayı nakletmemi “geceye”, “gündüz” diyecek şekilde çarpıtarak veren sefiller güruhu, bu ameliyeleriyle cürmü ya da mücrimi değil, fetvasıyla cürme mani olan Ebu Hanife Hazretleri’ni yargılıyor ve Onun şahsında İslam’a saldırıyor.

İslam’a göre kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar muvakkat ve müebbed olmak üzere iki başlık altında mütala edilir. Kayınvalidenin, kendisiyle evlenilmesi ebedi haram olan kadınlar bağlamında olduğunu izah noktasında, “Kayınvalide ebediyyen haramdır.” şeklinde sarfettiğim ifadeyi “kayınvalideyle oturup-konuşmak haramdır” şeklinde anlayacak kadar echel olan bu güruhun, fikir ahlakına sahip bir gazetede “yazar” olarak değil, paspas olarak dahi istihdam edilmesi denaettir.

Allah Rasulü’nün(s.a.v.) sağ elle alakalı hadis-i şerifini çarpıtacak kadar savrulan bu taifenin, Hz. İsa’nın “ilah” olduğunu iddia eden kiliseyle alakalı -manşetten- tek kelimelik bir tenkidi var mıdır?! Hayır! Çünkü bunların varlık sebebi, Ümmet’in gençlerini hakikatten mahrum bırakabilmek için, İslam’ın doğrularını yanlış, yanlış dediklerini de İslam diye pazarlamaktır.

İmam-ı A’zam’dan naklettiğim fetva, pek çok dilde neşredilen fıkıh kitaplarında mevcuttur. Lakin dünyanın hiç bir ülkesinde hiç bir gazeteci tarafından bu şekilde çarpıtılarak İslam’a hakaret mevzuu edilmemiştir. Her ideolojinin kendi çapında ahlaki değerleri ve fikir namusu vardır. Kavanozun içindeki balı dışarıdan yalayarak karnını doyuracağını zanneden bir maymun gibi İslam’a söverek BATI’LI olacağını düşünen yobazlar bilsin ki, her durumda ve her şartta İslam’a dair ahkamı ilan ve izah ederken “Ahlak Yobazlarının” ne diyeceğine değil, Allah’ın rızasının nerede olduğuna bakacağız. Yine bilsinler ki, Ahkâm-ı İslamiyye’yi müdafaa edecek bir kalemimiz ve yobazlarla hesaplaşmaya yetecek bir yüreğimiz vardır.

Siz, İslam’ın ahkamını tabi ki kabullenemeyeceksiniz. Çünkü siz, Kırmızı Saçlı Kadın kitabında, en ahlaksız hadiseyi tasvir etmekten imtina etmeyen Orhan Pamuk’a Nobel ödülü verir; İslam’sa bu nev’i ahlaksız tasavvurların hayata tatbik ve tayinine mani olacak hükümleri koyar. Hayatınız geceyse, İslam gündüzdür. Gündüzle gecenin mücadelesi Kıyamet’e kadar sürecektir.

Şüheda haberlerinin geldiği böyle bir günde siz Mümin kardeşlerimi bu mevzuyla meşgul ettiğimden dolayı hepinizden hak helalliği istirham ederim.

İlgili Makaleler