Talebeleri ile birlikte İFAM’ı ziyarete gelen Arifan Külliyesi Başkanı Ömer Faruk Akkaya hocamızla hasbihal ettik.