Sevanih

New York Tepinirken Ağlar Kahire, Ağlar Şam - İhsan Şenocak

New York Tepinirken Ağlar Kahire, Ağlar Şam

Kahire, Şam acı çektikçe ya da Şia, Müslüman katlettikçe Paris, Londra, New York, iç sorunlarıyla boğuşan ve bu yüzden sömürü sistemleri adına tehdit arz etmeyen bir İslam dünyası görmenin rahatlığı içinde. New York tepinirken Kahire ağıt yakmakta.

Ebedi Hadımu’l Harameyniniz - İhsan Şenocak

Ebedi Hadımu’l Harameyniniz

Lider oldun, padişah oldun. Şam’da, Bağdat’ta, Mekke’de, Medine’de hutbe okuttun. Fakat ne Haccac gibi zalim ne Me’mun gibi hakim oldun.

İmam Hatibe Hitabe - İhsan Şenocak

İmam Hatibe Hitabe

Kardeşlerim! Birbirimize ayna olalım. Arkadaşlığımız, eksiklerimizi ve hatalarımızı cehren söylememize engel olmasın. Eğer kendi içimizde “emr-i bi’l-ma’ruf ödevi”ni yapmaz, hatalar karşısında sessiz kalırsak avam tarafından yapılacak tenkitler hem bizleri hem de temsil ettiğimiz ulvi değerleri yaralayacaktır.

Küfrün İslam’ı Çökertme Planı - İhsan Şenocak

Küfrün İslam’ı Çökertme Planı

Şimdilerde ise tarihselcilik belası ile Kur’an’ı Kerim buharlaştırılmak isteniyor. Kurgusu oryantalizme ait olan İslam’ı çökertme planı Tanzimat’tan günümüze kadar bu şekilde sahnelendi.