Sevanih

Merhametin Amentüsü - İhsan Şenocak

Merhametin Amentüsü

Merhameti o kadar engindi ki, hayvanlar da ondan nasipdar olmuştu. Bir gün ensardan bir adamın -içerisinde deve olan- bahçesine girdi.

Kuran ’ın Muazzam Duruşu ve Dönüşü - İhsan Şenocak

Kur’an’ın Muazzam Duruşu ve Dönüşü

Kur’ân, kendisine kin ve nefret besleyenlere ağıt yakmayı armağan etti. Allah Resûlü’ne (s.a.v) “ebter” diyenler on dört asırdır “ebterlik”lerine ağıt yakıyorlar.

Allah Resulü (sav) Arakan ve Bilad-ı Şam İçin Ne Buyurdu?

Allah Resulü (sav) Arakan ve Bilad-ı Şam İçin Ne Buyurdu?

Allah Resulü’nü bu gün Ravza’da dinleseydik mutlaka şunları da söylerdi: Allah’a ve ahirete iman edenler, Arakan’da ki mustazaflara, Halep ve Hımıs da ki mücahitlere yardım etsin. Halep’te yavrusu için süt bulamayan babaya imdat etsin.”

Hal Çaresi - İhsan Şenocak

Hal Çaresi

İlim tartışma ortamında gelişir. Bu yüzden tezlerine güvenenler tartışma içerisine girmekten imtina etmedikleri gibi bunu fırsat olarak da görürler. Muhaliflerine meydan okuyan Kur’an-ı Kerim, onları deliller üzerinden tartışmaya davet eder.

Ramazan: Asr-ı Saadette Mücahede; Modern Zamanda Ziyafet - İhsan Şenocak

Ramazan: Asr-ı Saadette Mücahede; Modern Zamanda Ziyafet

Bu noktada duralım ve neden Allah-u Teâlâ bu ayda oruç tutmayı bize emretmiştir onu tahlil edelim. Bu tahlil bizi Ramazan-ı Şerifi istirahat ayı gibi gören anlayıştan da kurtaracaktır.

Abdülhamid’i Anlamak - İhsan Şenocak

Abdülhamid’i Anlamak

Sadece aktörlerin değiştiği bu kadim oyunda ümmetin yeni mağlubiyetler yaşamaması Sultan Abdülhamid’i ve onun düşmanlarını iyi tanımasıyla mümkün olacaktır.

Somali İçin İnsanlığa Medeniyet Aşısı - İhsan Şenocak

Somali İçin İnsanlığa Medeniyet Aşısı

Batı’nın madde ve manasını sömürdüğü Somali’de açlıktan yavrusunu kaybeden annenin imdat çığlıklarını o irade duyacak; rical-i devlete medeniyet aşısını o irade yapacaktır.

Kadir Gecesinde Camide Cinayet - İhsan Şenocak

Kadir Gecesinde Camide Cinayet

Katliamın son perdesi, kadir gecesinde ülkenin en mutedil hareketine mensup Müslümanların irşat merkezi olarak da kullandığı camide sahnelendi. Bu, vahşetin “sidre-i münteha”ya ulaştığının resmidir.

Karma Hayattan Mahrem Hayat'a Nasıl Geçilir?

Karma Hayattan Mahrem Hayata Nasıl Geçilir?

İnsana, nâmahrem bir kadınla erkeğin bir evde ancak nikahla bir arada olabileceğini öğreterek onu karma bir hayat yaşayan hayvanlardan ayıran Allah Azze ve Celle, eğitimin de nasıl olması gerektiğini Kitabı’nda beyan etmiştir.

Misk Yaralanınca da Güzeldir - İhsan Şenocak

Misk Yaralanınca da Güzeldir

Ashabın Allah Resulü ile olan münasebeti sonraki kuşaklar üzerinde de derin izler bıraktı. Herkes, bulunduğu konumda O’nun (s.a.v.) hatırasına sahip çıktı. Efendimiz’in (s.a.v.) hukukunu ihlal çerçevesinde nükseden saldırılara en etkili cevabı ulema verdi.