Etiket: Amerikan

Amerikan-İngiliz Çağı Kapanıyor - İhsan Şenocak

Amerikan-İngiliz Çağı Kapanıyor

İngiliz-Amerikan Kışlasının Resmi Elbisesi: Jeans. Batı dünyayı kendine göre planladı. Yolları, yöntemleri, tedrisatı, yaşam tarzını o tayin etti.