Etiket: Hz. Ali

Münazara: Sahabe Müdafaası - İhsan Şenocak

Sahabe Müdafaası

Hâdiselere bu zaviyeden bakan ve anlamamada ısrar eden mağrur Şii Molla’ya, İslam’ın hakikatini bildirmek haktan öte bir vazife olmuştu. Fakat münazaranın ilmi usuller çerçevesinde cereyan edebilmesi için bir takım esaslar tayin etmek gerekliydi.

Ebedi Hadımu’l Harameyniniz - İhsan Şenocak

Ebedi Hadımu’l Harameyniniz

Lider oldun, padişah oldun. Şam’da, Bağdat’ta, Mekke’de, Medine’de hutbe okuttun. Fakat ne Haccac gibi zalim ne Me’mun gibi hakim oldun.