Etiket: Kelam

Müslüman Burjuva Masalının Sonuna Doğru - İhsan Şenocak

Müslüman Burjuva Masalının Sonuna Doğru

Bugün İslam coğrafyasının en önemli sorunu, İslam’ı “çağa uyumlu bir ahlak nizamı” olarak gören Müslüman burjuvanın, onu hayatın içinden koparan indirgeyici bakışıdır.

Bütün Zamanların Müctehidi Ebu Hanife

Ebu Hanife (r.a.), âlim sahabiler tarafından ilimle doldurulan Kûfe’de hicretten 80 yıl sonra dünyaya geldi. Ne var ki Onun doğduğu şehir ilk kurulduğu andaki safiyetini yitirmişti.