GELİYORLAR

GELİYORLAR

İmanda Ebu Bekir,

Adalette Ömer,

Hayâda Osman,

Şecaatte Ali,

Aşkta Musab,

Fikirde Muaz,

Fesahatte Abdullah b Revaha,

Şuurda Hanzala,

Zühtte Ebû Zer,

Şehadette Hamza,

Ferasette Hatice,

İffette Fatıma,

Basirette Aişe,

Hikmette Esma,

Şiirde Hansa

Rasule(sav) bağlılıkta Abdullah b Ömer(r anhum),

Hedefleri İslam Nizamı,

Vatanları İslam Coğrafyası,

Kimlikleri İslam Gençliği,

YOLDALAR…

Kumandanları Peygamber-i Ekber,

Düsturları Kur’an-ı Kerîm,

Vuslatları namaz,

Halleri kıyam,

Sayıları az,

Tesirleri bire bin,

Kıbleleri, mananın maddeye tecelli remzi,

Karargahları Ravza-i Mutahhara,

Kimi Türk, kimi Arap, kimi Hintli, kimi Kürt,

Milletleri İslam,

Terkipleri Bünyanûn Mersûs,

Ahitleri, “Gücüm ersin ya da ermesin her zaman uğrunda mücadele edeceğiz Ya Rasulellah”,

Hedefleri İblis’in saltanatı

YÜRÜYORLAR…

Meslekleri tebliğ,

Vazifeleri telkin,

Üslupları kavl-i leyyin

Yürekleri dağ,

Bakışları deniz,

İdrakleri derin,

İzanları keskin,

İLERLİYORLAR.

Elleri temiz,

Gözleri kara,

Alınları ak,

Kalpleri pak,

Yolları Hakk,

GELİYORLAR,

BENDLERİ YIKIYORLAR.

Yazar Hakkında

İhsan Şenocak
İhsan Şenocak

Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi ’nin ve İFAM‘ın aylık olarak arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية” dergisini genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Yorum Ekle

İhsan Şenocak

İhsan Şenocak

Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi ’nin ve İFAM‘ın aylık olarak arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية” dergisini genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarımız