Search
Close this search box.

ZERDÜŞT DE BUDA DA EFENDİMİZ’İN (ﷺ) GELECEĞİNİ MÜJDELEDİ

Hz. Adem’den (عليه السلام) Hz. Muhammed’e (ﷺ) kadar bütün dinlerin ortak adı olan İslâm, hakikat; sâir dinler ise o hakikate bakılarak icad edilen yanlışlardan ibarettir. Hadis-i şerifte, insanlığa 124.000 Peygamber geldiği[1] haber verildiğine göre farklı diyarlara çok sayıda Peygamber gönderilmiştir. Nitekim İmam-ı Rabbanî Hazretleri, Mahmudzade Muhammed Said’e yazdığı mektupta mânevî yolla Hint diyarına da Peygamber gönderildiğini, bir kısmının hiç, bir kısmını bir, bir kısmının iki, bir kısmının üç kişilik bir ümmet kadrosuna sahip olduğunu, şirk karanlığında nurlarının parladığını, -Allah’ın inayetiyle- beldelerini gösterebileceğini söylemektedir.[2]

Zend-Avesta’da İslâm

Yahudilik ve Hristiyanlık dışındaki dinler ya bir Peygamberin dininin tahrif edilmesiyle oluşmuş ya da ona bakılarak icad edilmiştir. Her şeye rağmen muhtevasında hakikatten umdeler kalmıştır. Zerdüştlüğün kutsal kitabı olan Zend-Avesta’da, Saoşyant adında birinin geleceği, bütün insanlara rehberlik edip onları ıslah edeceği ve putları kıracağı müjdelenmiştir.[3] Zerdüşt’ün M.Ö. 551’de öldüğü kabul edilirse put kırmakla maruf Hz. İbrahim’in (عليه السلام) ondan asırlarca önce yaşadığı anlaşılır. Buna göre Zend-Avesta’da haber verilen put kırıcı Allah’ın son Peygamberi Hz. Muhammed’tir. Ayrıca “Saoşyant” kelimesi de “âlemlere rahmet” anlamındadır. Kur’ân-ı Kerîm de Allah Rasûlü’nün (ﷺ) alemlere rahmet olduğunu haber vermektedir.[4]

Hint kutsal kitaplarından Veda ve Puranalar’da çölden “övülmüş” (Muhammed) adında bir bilgenin çıkacağı, “araba”sının semaya ulaşacağı (mi‘rac), büyük zaferlerinden birini 300 (Bedir Savaşı), diğerini ise 10.000 kişiyle (Mekke’nin fethi) kazanacağı bildirilmektedir. Kalnki Purana’da ise babasına, “Vishu Baghat / Allah’ın kulu” (Abdullah), annesine “Somanid / güvenilir” (Âmine) denileceği, bir kum diyarında dünyaya geleceği ve doğduğu şehrin kuzeyine sığınacağı (Medine’ye hicret) belirtilmektedir.[5]

Buda’da İşaretler

Budizm’in kurucusu Buda, Metteyya veya “Maitreya” adında birinin geleceğini, kendisinin başlattığı işi tamamlayacağını müjdelemiştir. Maitreya ise “merhamet, rahmet” ve “sevimli” demektir. Mâlum olduğu üzre Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Muhammed’in (ﷺ) âlemler için rahmet vesilesi ve Mü’minlere karşı şefkatli ve merhametli olduğu bildirilmektedir.[6]

Hülâsa Şarktan garba kadar vahiyden nasibi olan dinlerin mühim bir bölümünde Allah Rasûlü’nün (ﷺ) son Peygamber olarak geleceği ve Allah yolunu son defa açacağı ya ibare ya işaret ya da delalet yoluyla vardır. O’nun son Peygamber olduğu sadece Kur’ân-ı Kerîm’de (el-Ahzâb 33/40) değil diğer inanç sistemlerinde de mevcuttur. Ayet-i kerimede de (Bakara, 89), ifade edildiği gibi Yahudilerin ve Yahudileşme sendromu yaşayanların inkârı cehaletten değil inattandır.


[1] bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77

[2] İmam-ı Rabbani, Mektubat, Mektub No: 259.

[3] M. Hamidullah, Extrait de la causerie du professeur Hamidullah sur Le Coran, Badr et La conquête de La Mecque, s.65-66-67, 1980; M.Hamidullah, Le prophète de l’Islam sa vie et son œuvre, s.74, 155. Madde, el Felah, 2009.

[4] Enbiya, 107.

[5] M. Hamidullah, Extrait de la causerie du professeur Hamidullah sur Le Coran, Badr et La conquete de La Mecque, s.65-66-67, 1980

[6] Tevbe, 128.

 

(Hüküm Dergisi 83. Sayı / Kasım 2019)

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

Taksitle Kurban Almak Caiz midir?

İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol