BAŞYAZI

Allah Rasulü (s.a.v)  insanları İslam’ın hakikatine çağırdı. Münafıklar (sureten) suretine, sahabe ise hakikatine inandı İslam’ın. Cahiliyye örfünden kopan ilk müslümanlar, bir hendeğe düşercesine düştü...

KİTÂBİYÂT

İnsanlar gibi ilmin de vatanı vardır. Hz. Adem’le yeryüzüne gelen ilim, peygamberlerin bulunduğu noktalardan taliplilerinin olduğu şehirlere doğru bazen yayılmış bazen de gördüğü tazyik...

Ulu Canlar Rabiatü’l-Adeviyye’de Her Ramazan yaşadığınız dünyadan, hasretini çektiğiniz bir başka dünyaya doğru bir seyir başlar. Patanani’den, Sincan’dan, Somali’den, Şam’dan, şehirden, dağ köyünden hareket eden...

Şam, Bağdat ve İstanbul İslam Medeniyeti’nin üçüz kardeşleridir. Şam, “Doğu’nun Cenneti”; Bağdat, “Selam/Barış Yurdu/Medinetu’s-Selam ”; İstanbul ise “İslam’ın Zafer Kürsüsü” dür. İslam Medeniyeti’ne aidiyet...

New York Tepinirken Ağlar Kahire, Ağlar Şam Küfür cephesi, tarih boyu büyük saldırı planlarını İslam’ı yok etmek üzerine yaptı. Camiler, medreseler yıkıldı, kütüphaneler yakıldı. Nehirler...

Batı kılıçla kaleleri, İslam Kelam-ı Kadim’le yürekleri fethetti. Mekke’de zulüm bütün şubeleriyle Müslümanları kuşatmışken Habeşistan devlet başkanı Necaşi Müslüman oldu. Hadise kilisenin en baş...

Yanlış anlamak kolay, zor olan ise doğru anlamak. Hakikati lekelemeden korumak, kapsamlı bir düşünce sisteminin faal olması ile mümkündür. Ferdi zuhurlar mütefikkirleri nafile gayretlere...

  Kur’an-ı Kerim iyiyi, doğruyu, güzeli vaz’ eder. İnsanın insanla, insanın cemiyetle, insanın Allah Teala ile münasebetinin nasıl olması gerektiğini, fıtratın bozulmadan korunmasının esaslarının neler...

Sünnet aynı zamanda en kapsamlı ve en sahih bilgi veren İslam Mektebi’nin diğer bir adıdır. O mektepte Allah Teala’nın ayetlerinin murad-ı ilahi çerçevesinde nasıl...

Eşya, müesses bir nizam dahilinde seyrine devam ediyor. Ayrıntıda dahi tesadüfe yer yok. Beşer planında alınan bütün tedbirler  ancak ilahi takdir çerçevesinde bir hüküm...

Muhteşem bir mirasımız var. Usulden fıkha, kelamdan mantığa kadar büyük bir hazinenin içerisindeyiz. Ne var ki varlıkta yokluk yaşıyoruz. Uzaydaki nehirlerin debisinden bahsederken hemen...

İnsanlar farklı anlama kabiliyetlerine sahiptirler. Kimi riyazi meseleleri, kimi ictimai hususları, kimi de iktisadi konuları kolaylıkla idrak edebilir. Herkes farklı bir alanda mütebahhirdir. Gazali...

Bir yerden diğerine seyahat etme anlamına gelen “rıhle” genelde âlimlerin, özelde muhaddislerin hadis öğrenmek, bildiklerini tevsik etmek için yaptıkları ilim yolculuklarını ifade etmek için...
Sunday, August 2nd, 2015 at 5:21pm
RT @kadizade55: İFAM'dan İlahiyat okuyan kardeşlerimize büyük fırsat. Başvuru için:
http://t.co/a9FswmYRih http://t.co/inrImsUePv
Saturday, August 1st, 2015 at 9:43pm
Lise önlerinde gençler sosyalist yapılırken 'falanlar da şöyle yapmasaydı'demeyi 'İslam' zannedip susan biz hocalar olanların başsorumluyoz.
Saturday, August 1st, 2015 at 9:09pm
Ebu Cehil'le dost kalan -namaz kılsa da- Ebu Bekir'e(ra) yol arkadaşı olamaz.
Saturday, August 1st, 2015 at 8:45pm
Depremden geriye dev bir enkaz, fitne ortamından sonra da içinde sakladığı kinle suçüstü olan yığınla münafık ve hain kalır.