KİTÂBİYÂT

Allah Resûlü’nün “Hakikate tanık olanlar, olmayanlara anlatsın.” emri mucibince Hicaz dışına hicret eden sahabe muhataplarını konuşmalarından ziyade yaşantılarıyla İslâm’a davet etmişti. Alim ve tüccar...

  Ulu Mücahitlerin mirasını ehliyetsiz ellere teslim ettiğimiz yıllar… İhtişamıyla ‘’Beyazıd” ayakta fakat kürsüde “Ebussuud” yok. Sokaklarda ‘’zafer tabur’’larımız yerine hezimet haberleriyle sarsılan mazlum millet...

İslam özgün bir medeniyettir. Hayatın bütün şubelerinde olduğu gibi iktisatta da ilkeler vaz etmiştir. İslam’ın iktisat telakkisini anlayabilmek için, Onu kendi varlık alanında vaz...

Onlarca yıl Nusayri zulmüne maruz kaldılar. Malları talan edildi, camilerdeki ders halkaları tehdit olarak algılandı. Çocukları yüksek binaların tepelerinden yollara savruldu. Anne karnındaki çocukları...

Ebeveyn-i Resul’ün (Allah Resulü’nün anne-babası) dinî durumu –özellikle- müctehid imamlar devrinden itibaren tartışılan bir konu olmuştur. Konu ile ilgili ayet ve hadislerin açıklamalarında müfessir...

Fazlurrahman İslam Dünyasının Batı karşısındaki konumunun ciddi manada sorgulanmaya başlandığı on dokuzuncu yüzyılda yeni arayışlar gündeme geldi. Müslümanlar, Kuran ve Sünneti algılayış biçimlerini yeniden incelemeye aldılar....

Ulu Canlar Rabiatü’l-Adeviyye’de Her Ramazan yaşadığınız dünyadan, hasretini çektiğiniz bir başka dünyaya doğru bir seyir başlar. Patanani’den, Sincan’dan, Somali’den, Şam’dan, şehirden, dağ köyünden hareket eden...

Allah Resulü’nün ﷺ ashabı diğer peygamberlerin ümmet kadrosundan inandıkları bütün esaslara sadakatleri ile ayrıldı. Ondan aldıkları her şey gibi ümmet olma şuuruna da hafız...

Batı kılıçla kaleleri, İslam Kelam-ı Kadim’le yürekleri fethetti. Mekke’de zulüm bütün şubeleriyle Müslümanları kuşatmışken Habeşistan devlet başkanı Necaşi Müslüman oldu. Hadise kilisenin en baş...

Medine bir sevgili gibi önce rüyaları süsledi; Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, rüyasında Mekke’den ayrılıp içerisinde hurma ağaçları olan bir yere hicret ettiğini...

Ruhumuzun gıdasına ihtimam gösterir, her konuşanı dinlemez, her mecmuaya bakmaz, sokakta yürürken bir ölçüde gözlerimizi kapatırdık. Gözün ve ruhun kirlenmemesini, midenin zehirlenmemesinden daha fazla...

Bu başlık, “Muhsin Ertuğrul Sahneleri”nde izleyebileceğiniz bir tiyatronun adı değil… Metin yazarları arasında müseccel İslam düşmanlarının yer aldığı bu mezalim, bütün yeryüzü halklarının seyrettiği...
Thursday, November 26th, 2015 at 11:21pm
RT @fatihdemirzade: Rusya gazı keserse ne yaparız? diyen sefiller! Bu millet gazsız yaşar ama onursuz asla! https://t.co/NYFaKIOHTH
Thursday, November 26th, 2015 at 3:14pm
RT @KesfikadimMaGu: Abdulaziz Dihlevi'nin ingilizlere karşı cihat fetvasını okuduğu mescid Delhi Camii Kebir'deyiz. https://t.co/RjFPAtkKD1
Thursday, November 26th, 2015 at 2:30pm
Rusya gazı keserse ne yaparız? diyen sefiller! Bu millet gazsız yaşar ama onursuz asla!
Thursday, November 26th, 2015 at 4:17am
RT @kadizade55: Delhide Tebliğ Cemaatinin misafiriyiz.Öz kardeşlerin birbirlerine olan muhabbetinden daha fazlası var. Rabbimizin"İSLAM"nim…
Thursday, November 26th, 2015 at 3:49am
Delhi'de, dilleri ve ülkeleri farklı,yürek ve idealleri aynı olan Müslümanların kardeşlik müessesesi Tebliğ Cemaati'nin merkezinde misafiriz