KİTÂBİYÂT

Bir yerden diğerine seyahat etme anlamına gelen “rıhle” genelde âlimlerin, özelde muhaddislerin hadis öğrenmek, bildiklerini tevsik etmek için yaptıkları ilim yolculuklarını ifade etmek için...

Sünnet aynı zamanda en kapsamlı ve en sahih bilgi veren İslam Mektebi’nin diğer bir adıdır. O mektepte Allah Teala’nın ayetlerinin murad-ı ilahi çerçevesinde nasıl...

Batı kılıçla kaleleri, İslam Kelam-ı Kadim’le yürekleri fethetti. Mekke’de zulüm bütün şubeleriyle Müslümanları kuşatmışken Habeşistan devlet başkanı Necaşi Müslüman oldu. Hadise kilisenin en baş...

Vasiyet, halidi bir İslam geleneğidir. İnsanlara istikamet üzere nasıl yaşanılabileceğini gösteren Peygamberler, dünyadan ayrılırlarken geride bıraktıklarına “müstakim” olarak kalmayı vasiyet ettiler. Onlar, sadece vasiyet...

MÜSLÜMAN BURJUVA MASALININ SONUNA DOĞRU Medeniyetin doğurduğu çocuklar şimdi onu boğmak istiyor. İlim, fikir ve harekette “muktedâ bih” olmasını akla ziyan görüyor. Tıpkı bir makama...

Eşya, müesses bir nizam dahilinde seyrine devam ediyor. Ayrıntıda dahi tesadüfe yer yok. Beşer planında alınan bütün tedbirler  ancak ilahi takdir çerçevesinde bir hüküm...

Allah Resûlü’nün “Hakikate tanık olanlar, olmayanlara anlatsın.” emri mucibince Hicaz dışına hicret eden sahabe muhataplarını konuşmalarından ziyade yaşantılarıyla İslâm’a davet etmişti. Alim ve tüccar...

Allah Rasulü (s.a.v)  insanları İslam’ın hakikatine çağırdı. Münafıklar (sureten) suretine, sahabe ise hakikatine inandı İslam’ın. Cahiliyye örfünden kopan ilk müslümanlar, bir hendeğe düşercesine düştü...

TARİHSELCİ TASAVVURUN AHKAM AYETLERİ MÜTAALASI Tarihselciler, Ahkam Ayetlerini, modern dünya ile külli bir entegrasyona gidebilmenin önünde engel olarak görmektedirler. Bu yüzden, onların bütününden genel ilkeler çıkarılmak...

Tartışılan bir konuda doğruyu ortaya çıkarmak için karşılıklı konuşmaya “Münazara”, taraflardan her birine de “Münazır” denir. Hasmını susturmak için yapılan mübahaseye ise “Cedel”, taraflardan...

Bismillahirrahmanirrahim İngilizler Mısır dahil İslam Coğrafyası’nın büyük çoğunluğunu işgal edince otoritelerini sahip oldukları askeri güçle sağlamayı denediler. Fakat her bölgede onlara karşı yürekten gelen bir...

Kureyş ulularının değişmez gündemiydi Kur’ân. Ne olduğunu, nasıl engellenebileceğini sorarlardı birbirlerine. Kabe, Zemzem ve Haceru’l-esved’in tercihlerini İslâm’dan yana koymaları, derin bir hüzne sevk etmişti Onları....
Monday, August 31st, 2015 at 2:29am
Küfürle İslam'ın Anadolu gibi asırlarca hesaplaştığı başka bir yer yok. Her defasında İslam galip, küfür paçavra oldu. Yine öyle olacak.
Sunday, August 30th, 2015 at 9:43pm
Müslüman yenilebilir fakat İslam yenilmez. Müslüman ihanet edip sosyalist olabilir fakat İslam'da sosyalizm olmaz. İslam, sadece İslam'dır.
Sunday, August 30th, 2015 at 7:39am
Gözü kara fakat strateji sahibi bir gençlik toparlanıyor.Az olmaları umudunuzu kırmasın.Zira Allah(cc) zaferi murat ettiğinde sayıya bakmaz.
Sunday, August 30th, 2015 at 4:16am
Marksist ve kafir bir örgüte destek olan bir hocanın arkasında namaz kılınır mı diye sorana:Küfre rıza küfür olduğundan kılınmaz.
Saturday, August 29th, 2015 at 7:19am
Sabrı, yedi evladının altısını elleriyle kabre koyan Hz Muhammed'ten(sav) öğrenen bir Ümmet, evlatları bölük bölük şehid olsa da sarsılmaz.