KİTÂBİYÂT

ORUÇ MEKTEBİNDE ARAKAN MÜSLÜMANLARI İbadetler bize ümmet bilinci aşılar. Bizi tecritten kurtarır; ümmet olmaya götürür. Bu yüzden namaz,tecritten tevhide bir rıhledir. Şu kadar farklı evden,...

İnkişaf : Hocam isterseniz Fâtih Câmii ile başlayalım… Tabii. Bu câmi ilimde çok feyizli, çok bereketli bir yerdi. Ama maalesef şimdi eser kalmadı! Buralarda Buhâri-i Şerîf...

Dünya, bir gün ömrünü tamamlayacak; İçindekilerle birlikte yok olacak. Bu sonsuz tükenişin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Malumatımız, yok oluşun emarelerini bilmekle sınırlı. Allah Resulü (s.a.v.),...

Şevval ayının sonlarına doğru uzak ve yakın diyarlardan; afaki ve hılli müminler “Lebbeyk Allahumme Lebbeyk…” nidalarıyla tevhidin merkezi Kabe’ye doğru yola koyuldular. Yol esnasında...

Hayrın Dili İnsanın derununda şerre ve hayra ait iki farklı dil vardır. “Ok gibi doğru olma yabana atarlar./Yay gibi eğri ol, elde tutarlar.” diye fısıldayan...

TÜRKİYE DÜŞERSE ÂLEM-İ İSLAM DA DÜŞER Allah Resulü’nün ﷺ ashabı diğer peygamberlerin ümmet kadrosundan inandıkları bütün esaslara sadakatleri ile ayrıldı. Ondan aldıkları her şey gibi...

Allah Rasulü (s.a.v)  insanları İslam’ın hakikatine çağırdı. Münafıklar (sureten) suretine, sahabe ise hakikatine inandı İslam’ın. Cahiliyye örfünden kopan ilk müslümanlar, bir hendeğe düşercesine düştü...
video

İman ve Ahlak Krizi - İhsan Şenocak Hoca

Sünnet aynı zamanda en kapsamlı ve en sahih bilgi veren İslam Mektebi’nin diğer bir adıdır. O mektepte Allah Teala’nın ayetlerinin murad-ı ilahi çerçevesinde nasıl...

Açmak anlamına gelen “fet(i)h” kapatmanın zıddıdır. Gözeden çıkan suya, yağmura, nehre de “fet(i)h” denir. Yardım, zafer anlamında da kullanılan “fet(i)h” iki davalı arasında hüküm...

Vahye karşı duran insanlar sokak başlarını tutmuş “kimlik” yoklaması yapıyorlar. Dünya genelinde kurulan gümrüklerde İslami değerlere kota uygulanıyor. Dinin, “vakti geçmiş bir ideoloji” olduğuna...

Sizleri, Ömer -radiyallahu anh- gibi “eğezzene’llah-u bi’l-islam/Allah bizi İslam’la yüceltti.” diyen ve İslam dışı bütün unsurları ve nisbeleri reddeden derin müminler olarak selamlıyorum. Sizler, Allah...
Saturday, August 29th, 2015 at 4:23am
HiraNur Dağı'nın çocukları Marks'ın dağdaki eşkiyalarını yenecek, sosyalizmanın kapatmaya çalıştığı Allah yolunu sonuna kadar açacaktır.
Friday, August 28th, 2015 at 6:55am
Hiçbir Güç Allah'ın cc. Kararını Veto Edemez
Bu haftaki Cuma Hutbesi http://t.co/y3dvALTcyn
Thursday, August 27th, 2015 at 8:45pm
İFAM ​ Ek Kontenjan İlanı
Açıköğretim İlahiyat okuyan kardeşlerimiz için Cumartesi günü(yarın) mülakat yapılacaktır. http://t.co/1sdiJwh1Go