KİTÂBİYÂT

Ümmet Kur’an-ı Kerim’e hem bugünün hem de yarının sorunlarını çözen bir kitap olarak baktı. Her şeyi önce onda aradı. Okunduğu mekanlarda abdestsiz dolaşmadı. Bir...

KARMA HAYATTAN MAHREM HAYATA NASIL GEÇİLİR? Dünya milletlerinin ırkının kölesi olduğuna inanan Yahudi’nin varlık felsefesi “öteki” olarak gördüğünün ezilmişliğinden beslenir. Siyasi hamleleri de ötekileştirdiği milletleri...

Dünya, bir gün ömrünü tamamlayacak; İçindekilerle birlikte yok olacak. Bu sonsuz tükenişin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Malumatımız, yok oluşun emarelerini bilmekle sınırlı. Allah Resulü (s.a.v.),...

Hayrın Dili İnsanın derununda şerre ve hayra ait iki farklı dil vardır. “Ok gibi doğru olma yabana atarlar./Yay gibi eğri ol, elde tutarlar.” diye fısıldayan...

Diyanethaberler.com : Hocam istedik ki ilk söyleşimiz İslamî tefekkür meselesi ve Müslüman düşüncesinin inşası üzerine olsun. Bunlara bağlı kalarak İslamî düşünce geleneğinin doğuşundan günümüze kadar olan...

Vasiyet, halidi bir İslam geleneğidir. İnsanlara istikamet üzere nasıl yaşanılabileceğini gösteren Peygamberler, dünyadan ayrılırlarken geride bıraktıklarına “müstakim” olarak kalmayı vasiyet ettiler. Onlar, sadece vasiyet...

İlim, Allah Teala’dan Efendimiz’e (s.a.v.), sonra ashabına, sonra tabiuna, sonra Ebu Hanife’ye, sonra da talebelerine intikal etti. Dileyen buna razı olsun, dileyen gücensin. Hakikat...

Farz namazlar cemaatle eda edilirse “ta’zim” nimetin sahibine en üst perdede arz edilmiş olur. Namazları cemaatle kılmaları için erkekleri camiye davet eden Allah Resulü...

Kur’an-ı Kerim’in müslümanların sözlerini birleştiren, gayretlerini dirilten, kurtuluşlarını temin eden ilahi bir kitap olduğunu fark eden İslam karşıtları, tarihi tecrübe ve entellektüel birikimlerini O’nu...

Müfessirler, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- devrinden günümüze kadar ayetleri murad-ı ilahi istikametinde anlayabilmek için Kur’an-ı Kerim’i farklı açılardan tahlil etme gayreti içerisinde...

Bismillahirrahmanirrahim İngilizler Mısır dahil İslam Coğrafyası’nın büyük çoğunluğunu işgal edince otoritelerini sahip oldukları askeri güçle sağlamayı denediler. Fakat her bölgede onlara karşı yürekten gelen bir...

Batı kılıçla kaleleri, İslam Kelam-ı Kadim’le yürekleri fethetti. Mekke’de zulüm bütün şubeleriyle Müslümanları kuşatmışken Habeşistan devlet başkanı Necaşi Müslüman oldu. Hadise kilisenin en baş...
Saturday, November 28th, 2015 at 3:32am
Kıblesi Moskova olanlarla, kıblesi İran olanlar birleşti; Kıblesi Kabe olan Müslümanları da aynı safta topla Ya Rabbi!
Saturday, November 28th, 2015 at 12:00am
İstanbul'da Suriye'yi İrana verelim diye hutbe okuyan zât,Rusya'ya dua eden Şii mollalarla beraber hesap verecektir.
https://t.co/24u7owmxNn
Friday, November 27th, 2015 at 7:43pm
Asrın büyük muhaddislerini yetiştiren İmam Rabbani'nin yurdu Hindistan'da dirilişin Sünnet'e ittiba ile olacağını bir kez daha gördük.
Thursday, November 26th, 2015 at 11:21pm
RT @fatihdemirzade: Rusya gazı keserse ne yaparız? diyen sefiller! Bu millet gazsız yaşar ama onursuz asla! https://t.co/NYFaKIOHTH
Thursday, November 26th, 2015 at 3:14pm
RT @KesfikadimMaGu: Abdulaziz Dihlevi'nin ingilizlere karşı cihat fetvasını okuduğu mescid Delhi Camii Kebir'deyiz. https://t.co/RjFPAtkKD1