BAŞYAZI

Ümmet Kur’an-ı Kerim’e hem bugünün hem de yarının sorunlarını çözen bir kitap olarak baktı. Her şeyi önce onda aradı. Okunduğu mekanlarda abdestsiz dolaşmadı. Bir...

KİTÂBİYÂT

İlim dünyası için Mısır farklı bir konuma sahiptir. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem)’nün irtihalinden kısa zaman sonra (18 H) Hz. Ömer (radiyallahu anh)...

Yatağından ayrılan nehir suyu gibi, vahyin aydınlık yolundan uzaklaşan insan zihni de saf halini kaybeder. İdeolojiler mahşerine dönüşen zihnin, hakikati yanlışlardan ayıklayabilmesi, vahyi bozulmamış...

İnsanlar farklı anlama kabiliyetlerine sahiptirler. Kimi riyazi meseleleri, kimi ictimai hususları, kimi de iktisadi konuları kolaylıkla idrak edebilir. Herkes farklı bir alanda mütebahhirdir. Gazali...

Etrafımız “ Medeniyet”in defnedildiği makberlerle çevrili. Taftazaniler, Ebussuudlar dünyamızdan çekileli hayli zaman oldu. İlim meclislerinde derinlik, edebiyat oturumlarında lezzet kalmadı. Ne ilimde ne de...

MUKADDİME Zaman ve mekan üstü duruşuyla bütün insanlığa konuşan, her devrin inşasına etkin olarak katılan ve müminlerinden her halükarda ahkamının tatbik edilmesini talep eden Kur’an’ı Kerim’in...

Müfessirler, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- devrinden günümüze kadar ayetleri murad-ı ilahi istikametinde anlayabilmek için Kur’an-ı Kerim’i farklı açılardan tahlil etme gayreti içerisinde...

İnsanların yetişme tarzları, farklı eğitim düzeyi ve algılama gücüne sahip olmaları anlayışlarında birtakım farklılıklara neden olur. Herkes eline aldığı metni kendi zaviyesinden tahlil eder....

TÜRKİYE DÜŞERSE ÂLEM-İ İSLAM DA DÜŞER Allah Resulü’nün ﷺ ashabı diğer peygamberlerin ümmet kadrosundan inandıkları bütün esaslara sadakatleri ile ayrıldı. Ondan aldıkları her şey gibi...

Bismillahirrahmanirrahim İngilizler Mısır dahil İslam Coğrafyası’nın büyük çoğunluğunu işgal edince otoritelerini sahip oldukları askeri güçle sağlamayı denediler. Fakat her bölgede onlara karşı yürekten gelen bir...

ORUÇ MEKTEBİNDE ARAKAN MÜSLÜMANLARI İbadetler bize ümmet bilinci aşılar. Bizi tecritten kurtarır; ümmet olmaya götürür. Bu yüzden namaz,tecritten tevhide bir rıhledir. Şu kadar farklı evden,...

Bir yerden diğerine seyahat etme anlamına gelen “rıhle” genelde âlimlerin, özelde muhaddislerin hadis öğrenmek, bildiklerini tevsik etmek için yaptıkları ilim yolculuklarını ifade etmek için...
video

Toplumun İyilik Elçileri: Şükür Seriyyeleri - İhsan Şenocak Hoca
Friday, July 3rd, 2015 at 8:37am
Sustur Yargıçlarını ve Dinle Bizi Ey Dünya!

Bu Haftaki Cuma Hutbesi http://t.co/wKUM89NPlR
Friday, July 3rd, 2015 at 7:51am
Kaçak elektrik kullanmak 78 milyonun malından çalmak anlamına geldiğine göre bu durum dünyada helalleşmesi olmayan bir günahtır.
Friday, July 3rd, 2015 at 7:02am
Yerin üzerinde kan ve barut kokuları var diye ye'se düşme! Kara toprağın altında gül deren binlerce namsız-nişansız Müslüman var.
Thursday, July 2nd, 2015 at 7:14am
Söze sadakat, insana değer, çocuklara şefkat Onunla ﷺ gerçek anlamına kavuştu.
Thursday, July 2nd, 2015 at 7:14am
Dünya,insan olmanın gerektirdiği ne kadar fazilet varsa hepsini en kamil şekliyle Allah Resulü’nde ﷺ gördü.