KİTÂBİYÂT

video

İman ve Ahlak Krizi - İhsan Şenocak Hoca

BATI’NIN SİYASET, KÜLTÜR VE SANAT AJANLARI DA İTİRAF ETTİ : AMERİKAN-İNGİLİZ ÇAĞI KAPANIYOR Allah Resulü ﷺ ilmî, siyasî ve ictimaî alanda hayatın nasıl olacağını bizzat tayin etti,...

Etrafımız “ Medeniyet”in defnedildiği makberlerle çevrili. Taftazaniler, Ebussuudlar dünyamızdan çekileli hayli zaman oldu. İlim meclislerinde derinlik, edebiyat oturumlarında lezzet kalmadı. Ne ilimde ne de...

İhaneti bilmez dağlar; ahde vefa yazar lügatlarında. Mücahitlerle bazen omuz omuza savaşır, bazen de siper olurlar onlara. Her bir dağ, yeni bir “Cibril Soluğu” dur;...

İslam Coğrafyasında İstanbul Rüyaları  Ayakların birbirine dolandığı, kabirle dünyanın aynı karede ictima olduğu ayrılık anında geride yetimler bırakan bir baba gideceği yer kadar ayrılacağı dünyayı...

Niçin Aynı Ayetten Farklı Hükümler Çıkar? Selefi: Bir önceki fasılda mezhepler arasında muazzam bir birlikteliğin mevcudiyetinden bahsettiniz. Bütün mezheplerin Kur’an ve Sünnetten neşet ettiğini söylediniz. Peki...

Şevval ayının sonlarına doğru uzak ve yakın diyarlardan; afaki ve hılli müminler “Lebbeyk Allahumme Lebbeyk…” nidalarıyla tevhidin merkezi Kabe’ye doğru yola koyuldular. Yol esnasında...

TÜRKİYE DÜŞERSE ÂLEM-İ İSLAM DA DÜŞER Allah Resulü’nün ﷺ ashabı diğer peygamberlerin ümmet kadrosundan inandıkları bütün esaslara sadakatleri ile ayrıldı. Ondan aldıkları her şey gibi...

Batı kılıçla kaleleri, İslam Kelam-ı Kadim’le yürekleri fethetti. Mekke’de zulüm bütün şubeleriyle Müslümanları kuşatmışken Habeşistan devlet başkanı Necaşi Müslüman oldu. Hadise kilisenin en baş...

Bindörtyüz küsur yıl önce ana rahmine düştün. Malazgirt’te doğarken, Anadolu’nun ilk kumandanı Süleyman Şah’ın tekbir seslerini dinledin. Söğüt’teki çocukluğuna Yunus’un ruhunu yoldaş kıldın. Edebali...

Yatağından ayrılan nehir suyu gibi, vahyin aydınlık yolundan uzaklaşan insan zihni de saf halini kaybeder. İdeolojiler mahşerine dönüşen zihnin, hakikati yanlışlardan ayıklayabilmesi, vahyi bozulmamış...

İslam, insanı dünyaya geldiği ilk anda günahsız kabul eder ve ona günah işlemeden nasıl yaşayabileceğinin yolunu gösterir. Fıtratındaki kodlara uygun olarak kadını, kadın, erkeği...
Monday, October 5th, 2015 at 12:31am
İslam birliğini kurup Ümmeti esaretten kurtaracak fatihler, saçının bir telini dahi göstermekten haya eden annelerin evinde yetişecek
Sunday, October 4th, 2015 at 7:25pm
"Şehirler arası hızlı trenlerde mescid yapılmasını istiyoruz" kampanyasını imzalayıp destekleyelim. http://t.co/6HS5CFOqqm
Sunday, October 4th, 2015 at 3:26pm
Rusya, Ebu Cehil gibi debdebeyle girmişti Afganistan'a fakat Bedir de, Afganistan da mezar oldu kafirlere.Suriye de mezarları olacak.
Sunday, October 4th, 2015 at 2:38pm
Bir toplumun var olma ve varlığını koruma sebebi ekonomi değil inançtır. Ekonomi sadece bir etkendir.Öyle olmasaydı Sovyetler çökmezdi.