AKTÜEL

Geçen yıl 1000 öğrencinin müracaat edip imkanlar ölçüsünde 200 öğrenci ile gerçekleştirilen YAZ TAHSİLİ programı bu yıl da 22 Temmuz-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek....

KİTÂBİYÂT

Sahabi arkadaş/dost olmak anlamına gelen sohbet/suhbet kelimesinden müştak bir kelime. Bunun için muayyen bir ölçü yok, “sahabi” az ya da çok başkası ile birlikte...

Ulema hem sahih bilginin nesiller boyu intikalini sağlamak, hem de insanların din adına diledikleri gibi konuşmalarının önüne geçmek için koruyucu usuller geliştirip uygulamıştır. Bu...

Muhteşem bir mirasımız var. Usulden fıkha, kelamdan mantığa kadar büyük bir hazinenin içerisindeyiz. Ne var ki varlıkta yokluk yaşıyoruz. Uzaydaki nehirlerin debisinden bahsederken hemen...

Müslümanlar farklı kültürlerle olan ilk karşılaşmalarında -müktesabatı geniş alimler vasıtasıyla- farklılaşmadan var olmayı başardılar. Başka milletlerin medeni birikimlerini özposa ayırımına tabi tuttular. İlmen ve siyaseten...

Mevlana münkir aklın yurdu Bizans’ın sınırında, bütünüyle Batı ve Doğunun duyabileceği bir noktada Mesnevi’yi yazdı. Aklın egemen olduğu devirde, terk edilen ruh adına konuşan...

Adı, Numan… Sabit b. Zûta’nın oğlu… Asıl itibariyle “Numan”, vücuda hayat veren kan demek. Bu yüzdendir ki, bazıları onu “ruh” diye de anlamlandırmaktadır. İmam-ı...

Niçin Aynı Ayetten Farklı Hükümler Çıkar? Selefi: Bir önceki fasılda mezhepler arasında muazzam bir birlikteliğin mevcudiyetinden bahsettiniz. Bütün mezheplerin Kur’an ve Sünnetten neşet ettiğini söylediniz. Peki...

Ne Türk İslam, Ne Kürt-İslam Sentezi SADECE İSLAM İdeolojiler mevcut sistemlerin yanlışlarına tepki olarak doğdu. Her ideoloji hakikatin tek olduğunu ve onu da sadece kendisinin temsil...

MUSTAFA İSLAMOĞLU, ŞİA ve BANYAS’TA KATLEDİLEN BEBEKLER Ehl-i beyt, en muazzez nesebe dahil olmasına rağmen Allah Resulü’ne aidiyeti “itibar borsası”na dönüştürmeyi, ulvi olanı süfli olanla...

  Kur’an-ı Kerim iyiyi, doğruyu, güzeli vaz’ eder. İnsanın insanla, insanın cemiyetle, insanın Allah Teala ile münasebetinin nasıl olması gerektiğini, fıtratın bozulmadan korunmasının esaslarının neler...

Ulu Canlar Rabiatü’l-Adeviyye’de Her Ramazan yaşadığınız dünyadan, hasretini çektiğiniz bir başka dünyaya doğru bir seyir başlar. Patanani’den, Sincan’dan, Somali’den, Şam’dan, şehirden, dağ köyünden hareket eden...

Vahye karşı duran insanlar sokak başlarını tutmuş “kimlik” yoklaması yapıyorlar. Dünya genelinde kurulan gümrüklerde İslami değerlere kota uygulanıyor. Dinin, “vakti geçmiş bir ideoloji” olduğuna...
Friday, May 22nd, 2015 at 7:12pm
İhvan-ı Müslimin bugün artık sadece Mısır'daki bir hareketin adı değil, şehir şehir alem-i İslam'ı kuşatan diriliş mücadelesinin sembolüdür.
Friday, May 22nd, 2015 at 5:53pm
Ümmetin iki Mazlumu; Mursi ve Ayasofya için seferber olan kardeşlerimizin yarınki yürüyüş davetine icabet etmek vazifemizdir.
Friday, May 22nd, 2015 at 5:40pm
RT @yenisafakwriter: İdamlar,
İslâm dünyasının
en güçlü hareketini bitirmeyi amaçlıyor.
*
Sessiz kalamayız!
*
#İdamaDurDe #MursiYalnızDeği…
Friday, May 22nd, 2015 at 5:38pm
RT @yenisafakwriter: Zorbaları protesto edenleri engellemek,
suça iştirak etmektir!
* #DiyarbakırPolisiNeyinPesinde ?
Kınıyorum.
* #Hepimiz