Search
Close this search box.

Bayram Günlerinde Kurbanını Kesemeyen Sonradan Pişman Olan Kişi Ne Yapmalıdır?


Nisap miktarı mala sahip olmayan(fakir) kişinin kurban kesmesi vacip değildir. Buna rağmen fakir olan kişinin kesmek üzere kurban satın alması, “Ben bu satın aldığım hayvanı kurban etmeyi nezrettim” anlamına geleceğinden artık o hayvanı kurban etmesi vacip olur.[1] Bu durumdaki kişi, kurban ibadetinden vazgeçemeyeceği gibi satın almakla hayvanı tayin ettiğinden onun yerine başka bir hayvan da kesemez. Zengin olan kimseye ise diğer şartlar sağlanıyorsa şeriat tarafından kurban vacip kılınmıştır.[2] Onun vazifesi belli vasıfları taşıyan herhangi bir hayvanı kurban etmektir. Zengin, kurbanlık hayvanı satın alsa dahi kurban ona satın almakla vacip olmadığından o hayvanı kurban etmek zorunda değildir. Karar değiştirip farklı bir hayvanı da kurban edebilir.[3]

Buna göre Kurban Bayramı günleri geçmesine rağmen kurbanını kesmeyen kişi, fakir olur ve kurbanı satın alırsa o hayvanı diri olarak sadaka verir. Çünkü fakir tarafından kurban için satın alınan hayvan, kurban olarak tayin edilmiştir. Kurbanını kesmeyen şahıs zengin ise; hayvan tayin edilmiş olmadığından satın aldığı hayvanı veya bir koyun kıymetini sadaka olarak verir.[4] Kurban kesemeyen kişi tasadduk etmeden önce hayvanı kesecek olsa kendisi ve ailesi onun etinden yiyemez.[5]


[1] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’ fi Tertîbi’ş-Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1986), 5/66.
[2] Bkz. Alâuddîn Muhammed b. Ali el-Haskefî, ed-Durru’l-Muhtâr(Haşiyetu İbn Abidin İle Beraber) (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 9/521.
[3] Bkz. el-Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’ fi Tertîbi’ş-Şerâi’, 5/66.
[4] Bkz. Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 4/84.
[5] Bkz. Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 9/533.

بيان حول الفتن في قيصري والشمال السوري

د. إحسان شان أوجاق   مؤسِّس مركز الدراسات العلمية والفكرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ لله رب العالمين، الحمدُ لله الذي جعل المسلمين إخواناً وحرّمَ الظُّلم على نفسِه وعلى...

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol