EtiketÂlem-i İslam

MÜSLÜMAN OLMANIN BEDELİNİN CANLA ÖDENDİĞİ COĞRAFYA: ARAKAN

M

Son iki asırdır İblis’in “baş taşeronu” İngiliz’dir. Bir coğrafyayı ya da bir milleti bölme, parçalama ameliyesi başta olmak üzere her nev’i ifsatta İblis’in doğrudan muhatabı da İngiliz’dir. Uygarlık adına işlenen cinayetlerde İngiliz başroldedir. Adalet mahkemeleri kurulduğunda “baş mücrim” olarak sorgulanacak katil de İngiliz olacaktır. Kavmiyetçilik marazanın bir veba gibi yayılmasında ve...

İhsan Şenocak

İhsan Şenocak

Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi ’nin ve İFAM‘ın aylık olarak arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية” dergisini genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarımız