Etiket: Hz. İbrahim

Ateşten Denizleri Mumdan Gemilerle Geçmek - İhsan Şenocak

Ateşten Denizleri Mumdan Gemilerle Geçmek

İslam, değişmeyen/değiştirilemeyen, ilahi koruma altında olan tek dindir. Eğer böyle olmasaydı, nurunu söndürmek için başvurmadık hile ve yapışmadık sebep bırakmayan şer güçlere karşı ayakta duramazdı.

Mabed Ev'lerin Öğretmen Ebeveynleri - İhsan Şenocak

Mabed Evlerin Öğretmen Ebeveynleri

Kadın her nev’i ibadetini “mabed evin” hususi bölümünde yapar, orada niyazda bulunur, orada Meryem olur, orada murada erer, orada miracı yaşar.