Etiket: İbn Teymiyye

İbn Teymiyye ’nin İtikadî Görüşleri - İhsan Şenocak

İbn Teymiyye’nin İtikadî Görüşleri

İslam düşünce tarihinde leh ve aleyhinde en fazla konuşulan isimlerin başında Takiyyuddin İbn Teymiyye (v. 728/1328) gelmektedir. 661/1263 yılında Harran’da doğan İbn Teymiyye, Hanbeli mezhebinin güçlü âlimlerini içerisinde barındıran bir aileye mensuptur.

Çağdaş Selefilik ve Kutlu Doğum - İhsan Şenocak

Çağdaş Selefilik ve Kutlu Doğum

Mevlid etrafında yapılan tartışmalar çağdaş selefiliğin, var oluşunu inkârı üzerine bina ettiği “tevessül” gibi konuları dahi geride bırakmıştır.