Etiket: Selefilik

Selefilik Neyin Devamı - İhsan Şenocak

Selefîlik Neyin Devamı

Selefilerin mezhepleri devre dışı bırakarak selefe ulaşma gayretleri ise hem sahih senet sistemine engel teşkil etmekte, hem de onların oluşmasını gerekli kılan unsurlara karşı Müslümanları savunmasız bir konuma getirmektedir.

Çağdaş Selefilik ve Kutlu Doğum - İhsan Şenocak

Çağdaş Selefilik ve Kutlu Doğum

Mevlid etrafında yapılan tartışmalar çağdaş selefiliğin, var oluşunu inkârı üzerine bina ettiği “tevessül” gibi konuları dahi geride bırakmıştır.