Search
Close this search box.

Kurban Bayramının Hangi Günlerinde Kurban Kesilir?


Kurban bayramı Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13’üncü günleri olmak üzere dört gündür. Bu günlerden ilk güne nahr, son üç güne teşrik günleri denir. Ancak bu dört günün hangilerinde kurbanın kesilebileceği noktasında fukaha ihtilaf etmiştir. Hanefi mezhebine göre Zilhicce’nin 10’u olan ilk günü fecrin doğuşundan üçüncü gün güneşin batışına kadar kurban kesilebilir. Buna göre kurban kesimi bayramın ilk üç günüdür. Hanefilerin delili Hz. Ali ve Hz. Abdullah b. Ömer’in naklettiği şu rivayettir, “Kurban, bayramın ilk günüyle beraber sonraki iki gündür.”[1]. Başka sahabilerden de “Kurban günleri üç gündür.” şeklinde rivayetler nakledilmektedir.

Şafii mezhebine göre ise kurban kesilebilecek günler dört gündür. Dördüncü gün akşam vaktinin girmesiyle bu vakit sonra erer. Bu noktada Şafiler, Cübeyr b. Mut’im’in “Teşrik günlerinin hepsinde kurban kesilir.” rivayetini delil olarak kullanmışlardır.[2]


[1]     Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes el-Asbahî İmam Mâlik, el-Muvaṭṭaʾ (Birleşik Arap Emirlikleri: Müessesetü Zâyid b. Sultan, 2004), 3/695.
[2]     Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 2014), 7/67.

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

Taksitle Kurban Almak Caiz midir?

İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol