İmam Bayram Namazını Abdestsiz Kıldırsa Kurbanlar İade Edilmeli mi?

Bu durumda kurban değil, sadece namaz iade edilir.[1] Her ne kadar kurban kesme vakti kurban bayramı namazı kılındıktan sonra başlasa da kurbanın iade edilmesi insanlar için zorluk oluşturacağından kurban ibadetinin muhafaza edilmesi için böyle bir durumda kurban geçerli görülmüştür.[2]


[1] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2014), 5/341.
[2] Ebû Muhammed Fahruddîn Osmân b. Alî b. Mihcen b. Yûnus es-Sûfî el-Bâriî ez-Zeylaî, Tebyînü’l-ḥaḳāʾiḳ (Kahire: Dâru’l-Kitabi’l-İslamiyye, 1413), 4/6.

Başa dön tuşu
İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol