Genç Adam!

Fizikte, Tıpta, Hendesede öyle çalış ki, gözlerin uykuya, bedenin yatağa hasret kalsın! 15 asırlık İslam tarihinin, 12 asrında Cihana hakim olan Müslümanların izinden yürü! Yeniden her alanda en büyük ilim adamlarının ancak O’nun (sav) Ümmet kadrosundan çıkacağını göster!

İhsan ŞENOCAK

Son Makaleler

New York Tepinirken Ağlar Kahire, Ağlar Şam

Kahire, Şam acı çektikçe ya da Şia, Müslüman katlettikçe Paris, Londra, New York, iç sorunlarıyla boğuşan ve bu yüzden sömürü sistemleri adına tehdit arz etmeyen bir İslam dünyası görmenin rahatlığı içinde. New York tepinirken Kahire ağıt yakmakta.

Dinle Ey Mısır!

Dinle ey Mısır! Hz. Resulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) konuşuyor, ya da seni İslam’la şereflendiren ashab konuşuyor desem bana kulak verir miydi?

Hindistanlı Âlimin Rüyasındaki Osmanlı Evladı

     Hindistanlı Âlimin Rüyasındaki Osmanlı Evladı Kur’an-ı Kerim Mekke’de de Medine’de de hayatın en temel konularına müdahil oldu, çareler üretti. Allah Rasûlü (sallâllahu aleyhi ve sellem)’in hitabeleri de gündeme yönelikti. Sefil bir halde meclisine gelen Mudar kabilesini görünce bütün işlerinden vazgeçip onlar için hutbe îrad etti. Namaz sonraları yaptığı akşam konuşmalarında “Allah’a ve...

KADIN

Münkir aklın; vahyi ve yaratılışı inkar etmek için uydurduğu taş, yontma taş, cilâlı taş devirleri gibi takdirlerin ötesinde gerçekçi bir tasnif yapmak gerekirse kadının hayatını Hz.Havva’dan Modern Batı Düşüncesi’nin zuhûruna ve zuhûrdan günümüze kadar olacak şekilde ikiye ayırmak mümkündür. Bu iki dönemin ayrışma noktasını ise kadının erkekle aynı koşullarda çalışma hayatına girmesi teşkil eder...

Telfik

Bu makalenin mevzuu taklidin meşruiyeti değildir. Çünkü Telfikin haram olduğunu kabul eden her makale aynı zamanda taklidin gerekli olduğunu benimser.

Bütün Zamanların En Hayırlı Kuşağı: Sahabe

Sahabe kadrosuna dâhil herkes mutlak manada adildir. Yalan ya da yanlış onların hayatında ne bin ne de bir şubesiyle vardır. Hayatları Allah Teâlâ’nın rızasına ayarlı ve de o rıza ile çepeçevre kuşatılmıştır. Böyle bir bünyeye harici unsurların girmesi ne mümkün. Görsel Temsilidir.

İhsan Şenocak

İhsan Şenocak

Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi ’nin ve İFAM‘ın aylık olarak arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية” dergisini genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarımız