Genç Adam!

Fizikte, Tıpta, Hendesede öyle çalış ki, gözlerin uykuya, bedenin yatağa hasret kalsın! 15 asırlık İslam tarihinin, 12 asrında Cihana hakim olan Müslümanların izinden yürü! Yeniden her alanda en büyük ilim adamlarının ancak O’nun (sav) Ümmet kadrosundan çıkacağını göster!

İhsan ŞENOCAK

Son Makaleler

TARİHSELCİLİK FİKRÎ DEĞİL, İMANÎ BİR MESELEDİR

TARİHSELCİLİK FİKRÎ DEĞİL, İMANÎ BİR MESELEDİR İlk olarak İncil’e uygulanan daha sonra Oryantalistler tarafından Kur’an-ı Kerim’e tatbik edilen fakat kâfir eliyle olduğundan dolayı Müslümanlar tarafından itibar görmeyen Tarihselciliğin, 1960 – 1970 yılları arasında Pakistan merkezli olmak üzere yayılması hedeflendi; lakin ulemanın taşıyıcı isim olan Fazlurrahman’ı tekfir etmesiyle...

ÜMMETİ YÜREĞİNDE TAŞIYAN ADAM

ÜMMETİ YÜREĞİNDE TAŞIYAN ADAM İlahiyat’ta okurken birkaç arkadaşla Müslüman Gençliğin hissiyatına tercüman olacak bir dergi neşretmiş, leylî bir medrese hükmünde olan İKDAV adıyla bir de yurt açmıştık. 28 Şubat sürecinde polisin sıklıkla ziyaret edip gözdağı verdiği yurtta fikirle hareket, etle tırnak gibiydi. Cuntacılar tarafından İmam-Hatipler’i kapatma kararı verildiğinde gece arkadaşlarla...

İŞTE İSLAM İNKILÂBI

İŞTE İSLAM İNKILÂBI İMAM-I RABBÂNÎ(R.A) ÖRNEĞİ Beşeriyet ehramının kemâl noktası Allah Rasûlü  ﷺ’dür. Sonra küfür karşısındaki sebatları sebebiyle “ulûl-azm/azm sahipleri” olarak isimlendirilen ve Allah Rasûlü  ﷺ’ne onların sabır mesleklerine uyması emredilen peygamberler,[1]  daha sonra sair enbiya, sahabe, evliya, ulema gelir. Allah Rasûlü ﷺ’ndeki kemal, Ümmetine taksim edildi. Raşid halifeler...

BEDİRSİZ ve FETİHSİZ RAMAZANLAR

BEDİRSİZ ve FETİHSİZ RAMAZANLAR Hz. İsa’dan sonra altı asır devam eden fetret, bir Ramazan ayında bitti. Yerle gökler ilk olarak Ramazan’da buluştu, Kur’ân-ı Kerîm Ramazan’da doğdu.[1]  Allah Rasûlü ﷺ bu ayda daha çok Kuran-ı Kerîm okurdu; Cibril-i Emin her gün gelir Ramazan gecelerinde Allah Rasûlüyle karşılıklı Kuran-ı Kerîm’i birbirlerine arz ederlerdi.  Üsve-i haseneleri Allah Rasûlü ﷺ olan...

Şarkımız Şiiri Tahlili

Yaratan ve yöneten Allah Azze ve Celle’nin kudretine nisbetle insanı “oldurmakla”, “öldürmek” arasında fark yoktur. Kur’an-ı Kerîm’e muhatap kadrolar “tamam” olunca, sebepleri var edip o kadroların eliyle beşere ait sistemleri ortadan kaldırmak Onun kudreti dairesindedir.   Öfkesiz Bir İnkılaptan İnkilap Doğar Kırılır da bir gün bütün dişliler, Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el...

BÜYÜK DOĞU’YA MUKADDİME

Allah Azze ve Celle Hz. Adem’e esmayı/eşyayı öğretti,[1] o da meleklere muallim oldu.[2] Hz. Musa’ya, “vahyedileni dinle”[3] buyurdu. Elinde yazılı bir kitap olmadığı halde kendisine “Oku!”[4]  diye emredilen Peygamber-i Ekber’e “Dinle, Hıfz et, Daha sonra oku!” denildi. Sahabe, Allah Rasulü’nü ﷺ dinledi, “İşittik ve itaat ettik”[5] dedi. Onlar Peygamber’i dinleyince kazandı, “Cebel-i Rumat”ta...

EL İLANLARI ve “HAK YOL İSLAM” TABELALARI

Allah Rasulü ﷺ yollara, “Hak Yol İslam” yazan tabelalar asmadı. Tebliğe gazete, mecmua neşrederek ya da el ilanları dağıtarak başlamadı. İnsanlara vasıtalarla değil, doğrudan ulaştı. Gördüğüne, “Allah’tan başka bütün ilahları inkar et, kurtul!” dedi. Mekke sokaklarında Mus’ab b. Umeyr’in, Sa’d b. Vakkas’ın ardında -onlara İslam’ı anlatmak için- kim bilir ne kadar dolaştı? Ne Mekke’de, ne de...

BU GÜNAH KİMİN?

Bu Kızın Günahı Kimin? Ahmed, üç kızı olan bir babanın tek oğluydu. Kız kardeşleri babalarını, “Ahmed evin yolunu unuttu, her gün başka bir kızla dolaşıyor.” diye ikaz eder lakin babaları oğlunun suçunu normalleştirme adına, “Gençlikte böyle şeyler olur.” derdi. Ahmed, her gece başka bir kızla gece kulüplerini dolaşır, sabaha doğru eve gelir, sosyal medyaya gayr-i ahlaki fotoğrafları düşer, tatil...

IŞIK DOĞUDAN YÜKSELİR

İngiliz Vahşeti ve Bahadır Şah Hindistan, İslam’la erken asırlarda tanıştı. Muhammed b. Kasım’ın kumandasındaki Müslümanlar ilk olarak Pakistan’ın eyaletlerinden Sind’i fethetti. İslam bütün Hind kıtasına oradan yayıldı. Müslümanlar ihtida etmesi için kimseyi zorlamadı. Müslümanların hayatlarını seyreden Hindular kendiliğinden iman etti. Şeyh Muinuddîn ve Şeyh Nizamüddin gibi büyük velilerin...

HİNTLİ BİR HAKÎM’İN UFKUNDA: NASIL ALİM OLDULAR?

İslam, ezelden ebede uzanan hakikat yoludur. Hayatın siyaset, ilim, fikir ve dava cephelerinde kumandanlık yapan siyasetçi, alim, arif ve mütefekkirler -sair müminler gibi- bu yolda hem yürümeye hem de bu yolu korumaya da memurdur. Büyük kuşatmalarının olacağı, her kuşatmanın tecdîd ameliyesiyle yarılacağı ve yolun Kıyamet’e kadar açık kalacağı bizzat baş kumandan Hz. Muhammed tarafından haber...

İhsan Şenocak

İhsan Şenocak

Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi ’nin ve İFAM‘ın aylık olarak arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية” dergisini genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarımız