İçeriğe geç

İhsan Şenocak Yazılar

Mukaddime 4

Batı Aklı’nın İslam Dünyası’nda egemen kılınma mücadelesi “Dini ve içtimai ıslah” adıyla uygulamaya konuldu. Buna göre İslam, Batı’da olduğu gibi reforme edilecek, ‘ulvi mücerretten basit muşahhasa indirgenecekti’.

Yorum Bırak

Prof. Dr. Muhammed Ali Es-Sabuni: Oryantalizmden Etkilenenler Kur’an-ı Kerim ‘i Doğru Anlayamazlar

Muhammed Ali es-Sabuni: “Hevasına ya da oryantalistlerin usulüne göre Kur’an-ı anlamada ısrar eden bu kişiler İblis’in öğrencileri konumundadırlar.”

Yorum Bırak