Taksitle Kurban Almak Caiz midir?

İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması cihetiyle de maldır. Diğer mallar gibi onun da peşin veya vadeli satışı caizdir. Bu noktada önem arzeden husus ise ödenecek miktarın ve vadenin belli olmaması gibi, akdi fasit edecek durumlardan kaçınmaktır. Buna göre akdin meşru olmasını sağlayan şartlar yerine geldiği taktirde kurbanlık hayvanın peşin veya taksitle satışı caizdir.


[1] Şemsu’l-Eimme es-Serahsî, el-Mebsût (Beyrut: Dâru’l-Marife, ts.), 13/7-8.

Başa dön tuşu
İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol