Search
Close this search box.

Kredi Çekerek Kurban Alınır mı?


Faiz almak da vermek de en büyük günahlardandır. Faizciler Allah’la ve Rasulü’yle harb etmektedir. Bir kimsenin banka ile kredi çekmek üzere yaptığı akit fasit olup[1] iptali vaciptir.[2] Bankadan alınan kredide akde konu olan şey paradır. Para ise tayin ile teayyün etmediğinden dolayı[3] buradaki manevi kir/habaset bankadan alınan para banknotlarına değil; kişinin zimmetine tealluk eder. Yani örneğin bankadan yüz bin lira kredi çeken bir kimsenin zimmetinde habis/kirli olan ve mutlaka mülkiyetinden çıkartılması gereken miktar yüz bin liradır. Buna göre kişi sonradan pişman olup bankadan aldığı banknotları değil de farklı bir yüz bin lirayı mülkiyetinden çıkartsa zimmeti temizlenmiş olur.

Hanefilere göre[4], kredi çeken kişinin zimmetinde habis bir para olsa da bu, teayyün etmediğinden dolayı kurbanlık hayvan satıcısına verdiği paranın o habis para olduğunu söylemek doğru değildir. Buna göre kurban alırken yapılan akit, kredi çekilirken yapılan akitten bağımsız olduğundan tüm şartları sağlanmışsa sahihtir. Mülkiyet gerçekleştiğinden dolayı o hayvanın kesilmesiyle vacip olan kurban vazifesi yerine getirilmiş olur. Ancak faizli muamelede bulunmak en büyük haramlardan biri olduğundan kişinin kurban gibi bir ibadetin içerisine böyle büyük bir günahı karıştırması caiz değildir. Buna göre Müslümanlar asla kredi çekerek kurban alma yoluna teşebbüs etmemelidir.


[1] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’ fi Tertîbi’ş-Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1986), 5/257.
[2] Kemaluddîn Muhammed b. Abdi’l-Vâhid İbnu’l-Hümâm, Şerhu Fethi’l-Kadîr ala’l-Hidâye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2012), 6/401.
[3] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 3/98.
[4]

بيان حول الفتن في قيصري والشمال السوري

د. إحسان شان أوجاق   مؤسِّس مركز الدراسات العلمية والفكرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ لله رب العالمين، الحمدُ لله الذي جعل المسلمين إخواناً وحرّمَ الظُّلم على نفسِه وعلى...

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol