Search
Close this search box.

Kurban Kesmeden Kurban Bayramında Ölen Kişinin Ardından Ne Yapmalı?

Kurban ibadeti aynı namaz gibi belirli bir vakite yayılmış olan bir ibadettir. Bu vakit içerisinde eda edildiği sürece başı, ortası veya sonunda kurbanın kesilmesi kurban borcunun zimmetten düşmesi için yeterlidir. Vakit çıkana kadar kurban ibadeti eda edilmezse kişinin zimmetinde borç olarak kalır.[1]

Kurban günlerinde kurban kesen kişi şer’an zengin olup belirli bir kurbanı keseceğini nezretmemişse kurbanla sorumlu değildir.[2] Zira kurbanın zimmete bir borç olarak geçmesi vaktinin bitmesiyle gerçekleşir. Kurban vakti çıktığında ise kişi hayatta olmadığından bir sorumluluğu yoktur. Ancak kurbanı kesmeyip kurban günlerinden sonra vefat ederse kurban zimmetine yerleşmiştir. Bunun ödenmesini vasiyet etmesi gerekir.[3]

Kişi zengin veya fakir olup kurban keseceğini lafzi olarak nezretmişse ya da fakir olduğu halde kurban kesmek için hayvan satın almışsa kendisine kurban kesmeyi vacip kıldığından kurban ibadeti zimmetine borç olarak yerleşmiştir. Bunların ödenmesini vasiyet etmesi gerekir.


[1] Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’ (Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1327), 5/65.
[2] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2014), 5/343.
[3] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye, 5/343.

بيان حول الفتن في قيصري والشمال السوري

د. إحسان شان أوجاق   مؤسِّس مركز الدراسات العلمية والفكرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ لله رب العالمين، الحمدُ لله الذي جعل المسلمين إخواناً وحرّمَ الظُّلم على نفسِه وعلى...

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol