Search
Close this search box.

Ortak Kesilen Kurbanda Göz Kararı Taksim Yapılabilir mi?


Hisseli bir kurbanda ortakların kaç kişi olduklarına bakılmaksızın her ortağın kurbanın her parçasında hakkı var kabul edilir. Kurban hisse sayısına göre eşit bir şekilde taksim edilerek, her hissedar diğer etlerdeki payı ile kendi payındaki diğer hissedarların hakkını değişmiş olur. Bu işlem karşılıklı mal değişimi olduğu için alışveriş akdi olarak değerlendirilir. Et, ribevi (faize konu olan) mallardan olduğundan kendi cinsi ile değişiminde tam bir eşitlik olmalıdır.[1] Bir taraftaki ziyade haksız kazanç hükmünde olduğundan faiz olarak değerlendirilir. Ancak eğer ribevi mallar farklı cins mallarla değiştirilirse eşitlik şartı kaybolur. Bu durumda sadece işlemin peşin yapılması yeterlidir.[2] Kurbana faiz bulaştırmamak için hisselere taksim edilecek et mutlaka tartılmalı, her hissedara eşit olacak şekilde paylaştırılmalıdır. Göz kararı paylaştırmak caiz değildir. Ancak etlerle birlikte paça, deri gibi farklı cinsler de paylaştırılıyorsa göz kararı hisselere ayırmak caizdir.[3] Zira bu durumda yapılan işlemi tashih etmek adına etler ile diğer cins mallar değiştirilmiş gibi kabul edilir.


[1] Ebû Bekr Alâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed es-Semerkandî, Tuḥfetü’l-fuḳahâʾ (İstanbul: Dâru’s-Semman, 2021), 2/29.
[2] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Sind: el-Büşra, 2021), 3/117.
[3] el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî, 4/81.

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

Taksitle Kurban Almak Caiz midir?

İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol