Yazar

İhsan Şenocak

İhsan Şenocak
İ

ÇİN’İN NAZİ KAMPLARINDAKİ DOĞU TÜRKİSTANLI MAZLUMLAR

Doğu Türkistan’da insanlık tarihinin en büyük zulmü yaşanıyor. Bir evde cemaatle namaz kılmak, Kur’an-ı Kerîm okumak yasak. Tesettür yasak, namaz yasak, ezan yasak, hasılı Müslüman olmak yasak Doğu Türkistan’da. Zindanlar Müslüman erkeklerle dolu. Çinlilerin adına, “Islah ve Terbiye Merkezleri” dedikleri mekanlar Nazi Kampları’ndan farksız. Çin’de bu zulme “hayır” diyenin ömrü hapislerde geçiyor...

CAHİLİN KELAMI USANDIRIR, ULEMANINKİ İSE UYANDIRIR

CAHİLİN KELAMI USANDIRIR, ULEMANINKİ İSE UYANDIRIR İslam’la Küfr’ün mücadelesi Kıyamet’e kadar davam edecek; Sahneden ne Hak çekilecek, ne de Bâtıl… Sadece tarafların galibiyeti değişecek. En şiddetli mücadele Peygamberlerin gönderildiği zamanlarda oldu. Nemrut, Firavun, Ebû Leheb gibi isimler enbiya ile doğrudan savaşan müseccel dinsizlerdir. Allah’ın ve Rasûlü’nün buyruklarına sarılan...

Zalimin Korkusu, Mazlumun Umududur Şehid

Zalimin Korkusu, Mazlumun Umududur Şehid Şehid ölürken Cennet’e, müminler de onun imanına şehadet eder. Şehadet bütün zamanlara konuşan bir hatip, her çağda okunan bir yazı gibidir. Zalime korku verir, mazluma umut olur. Katile vahşeti, mümine dirilişi hatırlatır. Amir, memur, kasa kulu, masa kulu bir gün gelir unutulur lakin şehid gören her gözde, konuşan her ağızda, her bakışta, her sözde biraz...

HER ŞEY SADECE İSLÂM’DA

HER ŞEY SADECE İSLÂM’DA Geçmiş ve gelecek zamanın ictimaî ve siyasî düğümlerini Peygamberler çözdü. Hürriyete vurulan prangayı onlar kırdı. Akıl anarşisine tutulanlar ise, “çözdük” vehmiyle gerçeğe her gün yeni düğümler attı. İdeologlara ittiba edenler gerçek diye kaosun kucağına düştü. Üstad, düğüm çözenlerin yani Peygamberlerin arka safında durdu; oradan Peygamber-i Ekber’e iktida etti: “Sende...

EY ŞEHİD! KİTÂBULLAH YERİNE DAS KAPİTAL OKUSAYDIN!

Sosyalist olsaydın; ardından yazı kaleme alırlar, belki de adına bir anma programı tertip ederlerdi. “Mülkiyet hırsızlıktır!” deseydin ya da Kelâmullah yerine Das Kapital’i referans alsaydın büyük devrimci olurdun, sana özgürlük savaşçısı derlerdi. Marx, Engels ve Lenin’den oluşan üç ayaklı küfür üçgeni üzerinden biraz proletarya nutukları atabilseydin sen de konuşulmaya değer bir...

BU İZMİHLÂL-İ AHLÂKÎ YÜRÜRKEN, DURMAZ İSTİKLÂL!

BU İZMİHLÂL-İ AHLÂKÎ YÜRÜRKEN, DURMAZ İSTİKLÂL! Allah Azze ve Celle’de ehadiyyet/teklik, mahlûkatta ise zevciyyet/eş sahibi olmak esastır: “Düşünüp öğüt alasınız diye her şeyi erkekli dişili iki farklı cins olarak yarattık.”[1] Allah Azze ve Celle her şeyden mustağnî, insansa O’na (c.c) ve O’nun yarattıklarına muhtaçtır. Kadın erkekle, erkek de kadınla bir mana ifade eder. Allah (c.c)...

İSLAM SİZİN TEKELİNİZDE Mİ?!

– Oryantalist Faaliyetler mi, Muhalled Usuldeki Eğitim mi Tehlike?!- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nün himayesinde 18-19 Nisan 2019 tarihleri arasında üç eski Diyanet İşleri Başkanının katılımıyla “Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı” düzenlendi. Yayımlanan sonuç raporuyla sorunlar ve çözüm önerileri 11 maddede özetlendi(). Raporla alakalı mülahazalarımı maşeri vicdanla...

İhsan Şenocak

İhsan Şenocak

Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi ’nin ve İFAM‘ın aylık olarak arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية” dergisini genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarımız